Ze Signálů

Blog Realizačního týmu signály.cz

rubrika Média


Církev za oponou získala na Festivalu dobrých zpráv hlavní cenu poroty

Ve dnech 15. – 17. listopadu 2018 se s železnou pravidelností uskutečnil již 11. ročník mezinárodního Festivalu dobrých zpráv, který se koná v Ostravě. Festival probíhá pod záštitou sdružení Telepace a Televize Noe.Festival je zejména setkáním…

Studuj média a PR se stipendiem od TV Noe!

Naučit se přinášet dobré zprávy Znáte někoho, kdo by chtěl být redaktorem, reportérem, kameramanem či produkčním v některém z českých nebo i zahraničních médií? Nebo takový sen máte vy sami? Televize Noe společně s Vyšší odbornou školou publicistiky…

Křesťanská média na Signálech

Minulý týden jsme v brněnských prostorách Signálů hostili setkání skupiny spolu@krestanskamedia. Sdružuje zástupce křesťanských médií jako jsou například Katolický týdeník, Radio Proglas, TV Noe anebo tiskové středisko ČBK. Na Kozí ulici dorazili…

Člověk a víra - zájem fotit

Kolikrát si otevřete text článku o svěcení zvonů nebo o májové pobožnosti? A co když z téže akce narazíte na fotografie? To se zdá být jednodušší, vlastně i člověku bližší, možná zajímavější, nebo konkrétnější... Projekt Člověk a víra se snaží…

Pouť médií

Pouť médií – Sv. Hostýn – 16. 5. 2015 Každoročně se v květnu na Svatém Hostýně koná pouť křesťanských médií, kam můžeme zařadit např. Proglas, Katolický týdeník, TV Noe, časopisy IN! a Tarsicius, Immaculata a v neposlední řadě samozřejmě i signály…

Přípravy na katolickou charismatickou konferenci 2011 v Brně vrcholí

Do začátku Katolické charismatické konference zbývá už necelý týden, přípravný tým tak má plné ruce práce. Dolaďují se poslední detaily v programu a o víkendu kompletovalo na 70 dobrovolníků registrační balíčky pro více než čtyři tisícovky předem…

Nabídka pro student(k)y slovenských univerzit (prosíme šiřte)

Kdo by chtěl strávit 3–12 měsíců v Brně na Erasmus pracovní stáži a studuje na některé ze slovenských (nebo jiných zahraničních pokud umí česky či slovensky) vysokých škol v oborech: Teologie Žurnalistika Marketing Management PR Ekonomika…

Z aukcí získá projekt Voda pro Haiti téměř 6 tisíc!

Včera ve večerních hodinách skončila aukce fotografií, jejíž výtěžek putuje na projekt Voda pro Haiti, který si vybrali v internetovém hlasování samotní uživatelé signály.cz.

Mezi uživateli signály.cz zvítězil projekt podporující Haiti

Projekt s názvem Voda pro Haiti získá výtěžek z benefiční výstavy Krása stvoření pořádanou křesťanským komunitním webem pro mládež signály.cz. „Vítězstvím projektu Praga-Haiti jsme byli mile překvapeni a podpory mladých si vážíme,“ děkuje realizátor…

Bývalý manažer signály.cz vzpomíná...

Dřívější manažer signály.cz vojtec hodnotí své působení zde a vzpomíná na všechno, co během jeho působení událo. Doufáme, že se nám podaří najít šikovného a zodpovědného člověka, který bude v této dobře rozdělané práci pokračovat. „Je o mně známo,…

TZ: Křesťanský web signály.cz slaví třetí výročí

Brno - V pátek 13. srpna 2010 uplynou přesně tři roky od doby, kdy byla spuštěna současná verze signály.cz. Projekt v podobě komunitního webu byl spuštěn v roce 2007 na Celostátním setkání mládeže v Táboře. Nahradil internetové stránky fungující od…

TZ: Od krásy stvoření po facebook (plán redakce signály.cz na rok 2010)

Redakce signály.cz vybrala 12 témat na rok 2010

Komunitní web signály.cz zve (nejen) své uživatele k modlitbě

Komunitní web pro křesťanskou mládež signály.cz, který byl zprovozněn v roce 2007, prosí všechny uživatele i další křesťany o modlitbu prostřednictvím akce Týden modliteb za signály.cz. Týden modliteb za signály.cz, akce uspořádaná na podporu…

Spolupráce Proglasu a komunitního webu signály.cz

Vyšlo v Katolickém týdeníku Č. 43, 26.10. - 8.11. V rámci jednání konference Křesťané a internetové společenské sítě, kterou pořádaly signály.cz, o. s. v srpnu 2009 v Praze, byla započata spolupráce mezi signály.cz a Proglasem. Deklaraci o…

TZ: Papežská návštěva změní mladým život

Při příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. v České republice uspořádaly signály.cz, komunitní web pro křesťanskou mládež, speciální soutěž pro mladé lidi „Proměna s papežem". Co bylo její podstatou? „Chtěli jsme motivovat mladé lidi, aby se…

TZ: Konference Křesťané a internetové společenské sítě

U příležitosti dvou let fungování komunitního webu signály.cz se jeho provozovatel rozhodl uspořádat pro širokou veřejnost konferenci Křesťané a internetové společenské sítě. Web signály.cz je určen převážně mladým lidem. Právě mladé věřící vyzýval…

TZ: Anglicky s papežem

U příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. České republiky byl na křesťanském webu mládeže signály.cz spuštěn nový blog Návštěva papeže. Adresa tohoto blogu je http://navsteva-papeze.signaly.cz . K dispozici by tu měly být základní informace o…

TZ: signály.cz mediálním partnerem Noci kostelů

29. 5. 2009 proběhne v několika městech České republiky akce nezvyklého charakteru - Noc kostelů. Noc kostelů, akce, ve které se široké veřejnosti otevřou dveře několika desítek kostelů, našla svou inspiraci v zahraničí, kde se jedná o pravidelnou…

TZ: Přímý přenos z 24 hodin čtení Bible online na signály.cz

Již tento pátek, 22. 5. 2009, začne v Uherském Brodu dvacet čtyři hodin nepřetržitého čtení Písma – akce Bible24. Kolik slov dokáže člověk vyslovit za jeden den? Kolik kapitol z Bible se za 24 hodin zvládne přečíst? „Ne jenom chlebem bude člověk živ…

Jak jsem zvedal vlnu

Článek vyšel ve Farních informacích Římskokatolické farnosti Zábřeh. JAK JSEM ZVEDAL VLNU Na českém internetovém poli před rokem vznikl katolický server www.signály.cz, který pomáhá mladým lidem setkávat se nejen na velkých akcích jako byl Tábor a…

Budete mi svědky... i na Internetu

Tento článek vyšel v časopise ActivitcA - časopise setkání ActIv8.

Tarsicius o signály.cz

V dubnovém Tarsiciu, časopisu pro ministranty, vyšel rozhovor s HejTim, koordinátorem projektu signály.cz. Přečíst a stáhnout si ho můžete právě TADY.

Signály apoštola Pavla na www.katolik.cz

8. 7. vyšla na webu Katolik.cz zpráva o Signálech apoštola Pavla. (...) Signály apoštola Pavla jsou především pozváním ke společné četbě úryvků z Pavlových listů z Nového zákona tak, abychom je v průběhu tohoto roku všechny jednou přečetli. Patřičné…

Signály apoštola Pavla v KaTydu

Na internetu to žije mladými křesťany!

Zdá se vám, že mladí lidé tráví přespříliš času u počítače? Že jen beze smyslu brouzdají po internetu? Myslíte si, že mladému křesťanovi toho internetový svět moc nenabízí? Katolický týdeník 11/2008: http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=11…

Česká televize o signály.cz

Dnes byla v Křesťanském magazínu tříminutová reportáž o signály.cz. Kdo jste ji neviděl, můžete ji shlédnout na webu České televize (čas 39:30).

Nová podoba signály.cz mladé lidi chytla

Zpráva shrnující první měsíc fungování nové podoby signály.cz

Katolický týdeník o signálech

signály.cz v novém hábitu a s exkluzivním obsahem

Ze zpravodajství CSM Tábor 2007

Archiv TV Noe - zpravodajství z CSM Tábor Klokoty - Čt 16. 8. 2007 přibližně v polovině

Kodex blogera

Následující text upravuje vztah mezi blogerem a provozovatelem serveru signály.cz. Je závazný pro každého blogera, který je zaregistrován na tomto serveru a který na něm využívá službu blog. Potvrzením tohoto textu vyjadřuje bloger souhlas s…