Dřívější manažer signály.cz vojtec hodnotí své působení zde a vzpomíná na všechno, co během jeho působení událo. Doufáme, že se nám podaří najít šikovného a zodpovědného člověka, který bude v této dobře rozdělané práci pokračovat.

„Je o mně známo, že jsem v mnohém nezkrotný optimista, mám spoustu snů, představ a idejí, o kterých věřím, že jednou dojdou naplnění.“ Touto větou jsem uvedl před dvěma lety svůj článek (http://vojtec.signaly.cz/0810/plni-se-muj-dalsi), který jsem psal v době, kdy jsem začínal spolupracovat se signály.cz jako člen Realizačního týmu. Kupodivu i po dvou letech této služby ta věta stále platí, a proto není důvod, proč bych jí nezačal i mé dnešní ohlédnutí.


Poprvé jsem se blíže k signály.cz dostal ještě na podzim 2007, kdy jsem byl požádán o pomoc s prezentací signály.cz na potáborském setkání v brněnské katedrále. Potom jsem se víc a víc zapojoval v pomoci online, až přišel ActIv8 na Velehradě, kde jsem se s dalšími spolupracovníky (a také s majkiii, která to celé šéfovala) seznámil naživo, vznikla pevná přátelská pouta a odvezli jsme si všichni nejen krásné zážitky z registrování, letáčkování a kloboučkování, ale mnozí také odhodlání pomáhat signály.cz i nadále. U mě se to projevilo tak, že jsem se sebral a jel na Annafest, kde jsem si mohl vyzkoušet, jaké to je být někde jako propagátor signály.cz úplně sám, a kde jsem se cítil moc krásně, že jsem se z toho tehdy taky vypsal. (http://vojtec.signaly.cz/0807/se-signaly-cz-na) :-) 

Mno a slovo dalo slovo a stal se ze mě v říjnu 2008 manažer signály.cz zodpovědný za oblast marketing, propagace a PR a k takovým milým výletům do Bořetic přibyla i spousta práce a plánování:-) V té době také vzniklo občanské sdružení signály.cz (http://www.signaly.cz/os/info) a byl ustanoven tehdy tříčlenný Realizační tým, kde spolu se mnou byli HejTi a majkiii, zakrátko přibyl i Hever. Dodnes na tohle nadšené období vzpomínám rád a vnímám to jako jakousi zlatou éru Realizačního týmu, i když nebyl personálně kompletní. Týmový duch hnal dopředu naše úsilí posouvat signály.cz dál, byť po malých kouscích a navzdory všem problémům, tehdy zejména s nedostatkem financí a s bouřlivými uživateli. Sny a přání se měnily díky obětavé službě nejen RT, ale i mnohých dobrovolníků-spolupracovníků v realitu.

Po pauze, kdy jsem signály.cz podporoval na dálku z Erasmu ve Wrocławi, přišla v létě 2009 na řadu realizace dalšího snu Realizačního týmu (již posíleného o ekonoma HonzuZ a duchovního frantiska07): týdenní camp pro spolupracovníky redakce a propagace, který byl báječnou odměnou za jinak dosti náročné léto, kdy mnozí z nás věnovali většinu času prázdnin právě signály.cz. A tenhle camp ve mně obnovil ducha optimismu a nadšení, ze kterého vzešla v září skupinka propagace pro Trainee program a myšlenka s.týmu.

Léto 2010 přineslo několik obměn v Realizačním týmu signály.cz, kdy jsem jej nakonec opustil i já, jelikož mi skončila má studentská léta a bylo třeba se poohlédnout po nějakém řádném zaměstnání. Shodou okolností jsem tak dotáhl svou misi zrovna do doby spuštění nové verze, se kterou jsme se na poradách trápili víc než rok, nemluvě o tom, jak jsme s ní trápili programátory. I když teď signály.cz nejsou v úplně optimální kondici, ať už jde o chybějící lidi, fungování nové verze nebo o nedokončené projekty z mé oblasti, na které už ani moje trošku přeci jen uvadající nadšení nestačilo, stále věřím, že signály.cz mají a budou mít důležitou roli na poli pastorace mládeže v naší republice. Těším se, že se projektu signály.cz chopí noví mladí lidé s elánem a odhodláním je zas posunout o kus dál, lidé s vizí, kteří se nezaleknou momentální nespokojenosti části uživatelů nových signály.cz. Celému projektu přeju dostatek trpělivosti, odvahy i pokory, empatie vůči uživatelům a ducha týmové spolupráce, která překoná všechny obtíže.

Nebojím se říct, že signály.cz změnily můj život. Poznal jsem mnoho nových lidí, projektů, aktivit, akcí a míst, kam se budu rád vracet. Díky za každé takové poznání. Vznikla nová přátelství a nová pouta, která mě budou s některými lidmi, jak věřím, pojit až do smrti. To vše je krásný vedlejší produkt, který vzešel ze dvouleté služby s jednoduchým cílem: pomoci projektu signály.cz takovým způsobem, aby co nejvíce naplňoval svůj cíl přivádět mladé ke Kristu a reálně se uplatňoval při jejich duchovní a osobnostní formaci. Snad z tohoto mého úsilí vzešly kromě těch mých vedlejších i nějaké ty hlavní produkty. Těším se na mého nástupce a třeba ještě někdy na viděnou, s vámi – uživateli, na akcích a místech, které jsem si tolik zamiloval.

vojtec, dřívější manažer marketingu, propagace a PR signály.cz