Naučit se přinášet dobré zprávy

Znáte někoho, kdo by chtěl být redaktorem, reportérem, kameramanem či produkčním v některém z českých nebo i zahraničních médií? Nebo takový sen máte vy sami? Televize Noe společně s Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze připravuje společný studijní projekt pro mladé novináře a televizní odborníky. Studenti podpoření v tomto projektu budou zdokonalovat své odborné dovednosti v rámci dlouhodobé profesní stáže přímo v TV Noe.

Hlavní náplní projektu je praktická výuka a dlouhodobá profesní příprava v těsném sepětí s televizí Noe a s možností budoucího pracovního uplatnění. Vybraní zájemci budou na pražské Vyšší odborné škole publicistiky studovat některou z mediálních specializací tříletého denního studia oboru „Publicistika“. Studium je zakončené absolventskou zkouškou s titulem diplomovaný specialista (DiS.) a širokým rejstříkem dalšího profesního rozvoje a studia.

Platí se školné?

Školné pro dva semestry akademického roku v denní formě studia činí 28 000 Kč. Díky partnerství TV Noe a VOŠP však studenti přijatí do projektu sami školné neplatí. Pro podpořené studenty totiž školné zajišťuje TV NOE. Podmínkou možnosti studia v rámci projektu ovšem bude vedle studijních povinností i plnění dlouhodobé profesní stáže v TV NOE na základě konkrétně dohodnutých pravidel.

Jak se zapojit?

Do projektu přijímáme na základě posouzení motivace ke studiu a zájmu o práci v médiích nebo přímo o jednotlivé publicistické specializace. Podmínkou přijetí je dokončené středoškolské vzdělání završené maturitní zkouškou. Po vyplnění přihlášky na Vyšší odbornou školu publicistiky (do přihlášky, prosíme, uveďte zkratku „TV NOE“) absolvujete informativní výběrový rozhovor o motivaci k účasti
v projektu a přijímací řízení.

Více informací najdete na www.vosp.cz/noe nebo v přiloženém letáku

 Zdroj: Pixabay/PhotoMIX-Company, CC0 Creative Commons