Pouť médií – Sv. Hostýn – 16. 5. 2015

Každoročně se v květnu na Svatém Hostýně koná pouť křesťanských médií, kam můžeme zařadit např. Proglas, Katolický týdeník, TV Noe, časopisy IN! a Tarsicius, Immaculata a v neposlední řadě samozřejmě i signály.cz.


 Na tuto celodenní akci jsme se vydali – konkrétně Terka za redakci, abychom získali inspiraci, kontakty, prezentovali se a upevnili spolupráci s ostatními křesťanskými médii, když nám všem jde o totéž. Jen to někteří píší na papír, jiní hlásají v rádiu, někdo využívá televizi a my zas jdeme k lidem skrze internet.

Dopoledne jsme každý měli svůj stánek v otevřeném prostoru vedle baziliky, kde jsme jako signály nabízeli trička a další propagační materiál a účastníky pouti obeznamovali, co vlastně signály.cz jsou.

Po mši svaté, kterou sloužil Mons. Dominik Duka a byla za všechna křesťanská média, jsme za každé toto médium jeden zástupce byli pozvaní na oběd s panem kardinálem.

„Hlásání evangelia v médiích není žádná exkluzivita, nadstandard a libůstka, ale je to de facto povinnost zvláště proto, že především u vás mladých hrají tato média rozhodující úlohu. U vás, u signálů, které mají toto ošetření, tak vidím výhodu v tom, že diskuze mají tematickou jednotu,  nezvrhávají se v to, co já pozoruji třeba i na facebooku, který vedou moji přátelé, kde několik až patologických jedinců vede sprosté diskuze o tematech jen poto, aby provokovali druhé. … V tomhle vidím přednost signálů, a je na čase, abychom si v církvi uvědomovali, že je potřeba tyto prostředky nejen užívat, ale také podporovat.“, řekl kardinál Dominik Duka exkluzivně v rozhovoru pouze pro signály.cz.

Z oběda přidáváme jedno selfie, o které když jsem pana kardinála žádala, zda-li by mu to nevadilo, tak odvětil, že to moc dobře zná, že je na to zvyklý, a prý u něj už stejně nemá cenu snažit se vypadat nějak dobře, a tak mu to nevadí.

Odpoledne byl pro poutníky nachystaný program v podobě muzikálu Tarsan, dále modlitba Cesta světla a na závěr občerstvení. Tento čas jsme využili převážně pro povídání si se zástupci ostatních médií, domlouvali jsme, jak bychom rádi spolupracovali a (nejen) díky této proběhlé diskuzi se i na signálech budou objevovat například články z některých tištěných médií či zajímavé části rozhovorů z rádia.

Nechyběla ani prezentace médií na pódiu s přímým přenosem v Proglasu. Tam jsme se vedle otce kardinála opět blýskli aspoň na chvilku všichni. Zde jedna fotka přímo z pódia.

Jedním ze stěžejních úkolů poutě bylo svěřit naše média do modlitby a vyprosit si požehnání. Tak se stalo, ale chceme poprosit i vás jednak o aktivní zapojení se do chodu signálů a druhak o modlitbu. Děkujeme :)