Komunitní web pro křesťanskou mládež signály.cz, který byl zprovozněn v roce 2007, prosí všechny uživatele i další křesťany o modlitbu prostřednictvím akce Týden modliteb za signály.cz.

Týden modliteb za signály.cz, akce uspořádaná na podporu signály.cz, proběhne v době od 8. 11. 2009 do 15. 11. 2009. Tým signály.cz prosí všechny ochotné lidi, aby v průběhu těchto dní pamatovali na signály.cz ve své osobní modlitbě, případně i využili texty a zamyšlení, která budou každý den publikována a dostupná na adrese www.signaly.cz/tyden-modliteb a budou speciálně sestavována na tento týden.

Proč je třeba se modlit za signály.cz? "Jedno lidové přísloví říká: "Bez Božího požehnání marné lidské namáhání." To znamená, že pohyb na vlnách signály.cz bez modlitby je jako plout na lodi bez kormidla." odpovídá Jan Krbec, duchovní signály.cz.

"Vize signály.cz zní "Přivést Krista blíž". Blíž k mladým lidem. Různí lidé nám říkají, že stojí za námi, myslí na nás a modlí se za nás... A často se také ptají, jak by nám mohli pomoci. Uvědomujeme si, že potřebujeme právě modlitbu a touto cestou bychom všechny chtěli o ni poprosit." dodává Vojtěch Trmač, manažer signály.cz.

Markéta Jeníčková, šéfredaktorka signály.cz