Brno - V pátek 13. srpna 2010 uplynou přesně tři roky od doby, kdy byla spuštěna současná verze signály.cz. Projekt v podobě komunitního webu byl spuštěn v roce 2007 na Celostátním setkání mládeže v Táboře. Nahradil internetové stránky fungující od roku 2001, které začínaly pouze jako nástěnka křesťanských akcí. Společně se změnou obsahu se vystřídal i provozovatel, kterým se po Sekci pro mládež ČBK stalo samostatné občanské sdružení signály.cz, o. s.


Zatímco do roku 2007 byly signály.cz závislé na produkci redakce, dnes většinu obsahu vytvářejí jejich návštěvníci, kteří se mohou na signály.cz zaregistrovat. Své příspěvky pak mohou zveřejňovat formou blogu, zvát na akce, nahrávat fotogalerie, přispívat do diskuzí a sdružovat se ve skupinách. Jedná se zejména o společenství, která skutečně existují v reálném životě, tedy různé scholy, mládeže ze sborů, ministranti, kamarádi z táborů a podobně. „Tato virtuální společenství mají usnadnit fungování reálných společenství, která v církvích mladí vytvářejí. Právě podpora různých společenství mladých věřících byla jedním z hlavních cílů, které si vytyčil v roce 2007 tým, který uvedl signály.cz do chodu v podobě komunitního webu," objasňuje Jan Šedo, který je po celé tři roky koordinátorem projektu.

Narozdíl od jiných sociálních sítí jako je facebook funguje na signály.cz však stále také redakce publikující materiály, které jsou pro uživatele určitým přínosem, ať už pro jejich duchovní život, kulturní rozhled nebo osobnostní rozvoj. „Kvalitní obsah jsou však schopni na signály.cz tvořit i samotní uživatelé. Proto nedávno mohla vyjít knížka Klávesnicí mezi nebem a zemí, ve které jsou vybrané příhody a povídky z blogů uživatelů," vysvětluje manažer signály.cz Vojtěch Trmač.

O provoz webu signály.cz se stará šestičlenný realizační tým, složený z mladých lidí, mezi nimiž je i kněz. Velký podíl na provozu mají ale i dobrovolníci. Během uplynulých třech let se jich zapojilo přes tři stovky. Projekt je financován skrze občanské sdružení prostřednictvím grantů, dotací, prodeje fundraisingových předmětů a příspěvků členů sdružení.

Signály.cz v současnosti využívá přes dvacet tisíc registrovaných uživatelů. Z toho přes pět tisíc uživatelů je autorizovaných, což znamená, že byla ověřena pravdivost zadaných registračních údajů. Reálně zabrousí na signály.cz za jeden den více než čtyři tisíce návštěvníků.

Už teď se uživatelé serveru mohou těšit na zcela novou verzi, která bude spuštěna již za měsíc, 13. září 2010. Přestože signály.cz nadále zůstanou komunitním webem se stejnými uživateli, nabídnou nový design s jednodušším menu, možnost sdílet videa a odkazy, vše komentovat, a zároveň také přinesou novinky v redakčním obsahu.

U příležitosti výročí se v pátek 13. srpna uskuteční oslava, na které se setkají současní i bývalí spolupracovníci i řadoví uživatelé signály.cz. Na programu bude seznámení s historií projektu, výstava archivních předmětů nebo debata se signálskými veterány. Akce začíná v 18:00 v kanceláři room signály.cz na Kozí 8 v Brně.


Aneta Macanová, šéfredaktorka signály.cz
Vojtěch Trmač, manažer signály.cz