29. 5. 2009 proběhne v několika městech České republiky akce nezvyklého charakteru - Noc kostelů.

Noc kostelů, akce, ve které se široké veřejnosti otevřou dveře několika desítek kostelů, našla svou inspiraci v zahraničí, kde se jedná o pravidelnou událost. V České republice se uskuteční letos poprvé a zapojit se do ní rozhodla dvě krajská města – Brno a Plzeň, spolu s několika dalšími městy.

Cílem Noci kostelů je přiblížit široké veřejnosti krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, které se v našich kostelech nachází. Na návštěvníky jednotlivých kostelů čeká bohatý program - průvodcovské prohlídky, přednášky, možnost nahlédnout do veřejnosti ne zcela běžně přístupných míst a další. Noc kostelů by ale neměla být jen prohlídkou staveb a interiérů našich chrámů, Noc kostelů by měla být také nabídkou proniknout více do bohaté křesťanské spirituality a života.

Záštitu nad Nocí kostelů převzali brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle, plzeňský biskup
Mons. František Radkovský a hejtman jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek.

signály.cz, web křesťanské mládeže, by chtěly úsilí vložené do Noci kostelů podpořit, a proto se rozhodly stát mediálním partnerem této akce. „Noc kostelů je akce, která nás velmi zaujala a která má podle nás smysl. Je to příležitost k porozumění, k naslouchání a k poznávání toho, co nás obklopuje. Doufáme, že právě díky Noci kostelů, více lidí porozumí významu těchto budov a že díky signály.cz se povědomí o této akci více rozšíří,“ uvedl Jan Šedo, koordinátor signály.cz

Více informací o Noci kostelů lze najít na www.nockostelu.cz nebo www.signaly.cz.

 

Markéta Jeníčková, šéfredaktorka signály.cz