Projekt s názvem Voda pro Haiti získá výtěžek z benefiční výstavy Krása stvoření pořádanou křesťanským komunitním webem pro mládež signály.cz. „Vítězstvím projektu Praga-Haiti jsme byli mile překvapeni a podpory mladých si vážíme,“ děkuje realizátor projektu Václav Vacek.

Projekt Praga-Haiti zvítězil v internetovém hlasování mezi uživateli webu signály.cz a porazil tři další nominované projekty, mezi kterými bylo například vybavení pro domov seniorů. "Díky hlasování se uživatelé dozvěděli i o dalších dobročinných projektech. Věříme, že to ostatním projektům pomůže, i když výtěžek sbírky získá Voda pro Haiti,“ vysvětluje koordinátor webu signály.cz Jan Šedo.

Zde je výsledné pořadí nominovaných projektů, pro které hlasovalo celkem 378 uživatelů signály.cz. V závorce jsou uvedeny hlasy neautorizovaných uživatelů.

1. Voda pro Haiti    133 (22)
2. Vybavení Domova pro seniory Velký Újezd   76 (23)
3. Až na dřeň!       51 (11)
4. Dopisování s vězni        50 (12)

Vítězný projekt Voda pro Haiti je součástí akce Praga-Haiti, která se dlouhodobě snaží pomoci této rozvojové zemi zejména ve zlepšení dopravní obslužnosti. „Na základě zkušeností přímo na Haiti jsme zjistili, že je potřeba pomoci také se zajištěním pitné vody pro tamní obyvatele. V současnosti již byla na Haiti dopravená technika i osoby, které provedou odvrtání studní,“ vysvětluje Vacek. K financování této druhé etapy nazvané Voda pro Haiti ale zbývá získat ještě asi milion sedm set tisíc korun. Kompletní informace o projektu Praga-Haiti jsou k nalezení na stránce www.praga-haiti.cz.

Kromě finančního příspěvku přímo na místě výstavy je možné podpořit vítězný projekt i dalšími způsoby. Buď posláním finančního daru na účet veřejné sbírky 2137396359/0800 s variabilním symbolem 1234 nebo nově také zasláním dárcovské SMS (DMS) ve tvaru DMS PRAGAHAITI na číslo 87 777. Všechny vystavené fotografie je také možné vydražit v internetové aukci, jejíž výtěžek získá taktéž projekt Praga-Haiti. Další podrobné informace o aukci najdete stránce www.signaly.cz/vystava.

Autory vystavených fotografií jsou uživatelé webu signály.cz, jejichž díla vyhrála v dubnové soutěži Krása stvoření. Výstavu je možné si prohlédnout až do 4. prosince v prostorách Studentského centra na Kozí ulici 8 v Brně. Informace o otevírací době naleznete na výše zmíněném odkazu.