U příležitosti návštěvy papeže Benedikta XVI. České republiky byl na křesťanském webu mládeže signály.cz spuštěn nový blog Návštěva papeže. Adresa tohoto blogu je http://navsteva-papeze.signaly.cz . K dispozici by tu měly být základní informace o návštěvě papeže a další informace týkající se této návštěvy.

Blog Návštěva papeže by měl být informačním zdrojem hlavně pro mladé  lidi, uživatele signály.cz. Ti by tu měli najít také zprávy a aktuality ze života papeže Benedikta XVI. a i podněty k tomu, jak se společně s druhými na tuto událost duchovně připravit. "Blogem Návštěva papeže na signály.cz bychom chtěli podpořit hlavně setkání papeže s mládeží a ministranty, které se bude konat 28. 9. 2009 ve Staré Boleslavi, kdy bude papež Benedikt XVI. sloužit mši svatou za účasti mládeže a ministrantů.“ dodává Jan Šedo, koordinátor signály.cz.

Součástí  blogu Návštěva papeže na signály.cz je i výukový kurz Učíme se anglicky s papežem. Mladí lidé mají tak příležitost zdokonalit se ve znalosti anglického jazyka a zároveň se i přiblížit osobě svatého otce.

Markéta Jeníčková, šéfredaktorka signály.cz