Porada na začátku října byla výjimečně na půl cesty mezi Brnem a Prahou, v Pardubicích. Sešli jsme se ve složení redakce (Terez, Anička) a Vašek. Nad kávou a tématy, které teď hýbou Signály, jsme strávili několik hodin a v tomto konstruktivním duchu bychom bývali mohli pokračovat i dál, kdyby nás nelimitovaly poslední noční vlaky.

Po minulé poradě jsme vznesli otázku k vám uživatelům ohledně poradny a z vašich názorů jsme došli k závěru, že Duchovní podporu se pokusíme lépe zviditelnit (věc programátorů, kteří mají práce nad hlavu...), zároveň také lépe zajistit, aby členové duchovní podpory opravdu měli dostatek sil a času svoji pomoc poskytovat, tak jak je avizováno. Gynekologická poradna je ještě otevřená, záleží, zda by se našli gynekologové, kteří by byli ochotni tuto službu na Signálech poskytovat. Psychologickou poradnu zatím nebudeme otevírat, ale chceme upozornit, že i v Duchovní podpoře jsou psychologové ;) Neváhejte si pročíst pečlivě medailonky a najít si toho, kdo vám bude vyhovovat. Je dobrý nápad, udělat nějakou "mapu dobrých psychologů", ale je to velmi náročné, protože hodnocení (psycho)terapeutů/psychologů je velice subjektivní - záleží na osobnosti, zaměření psychologa a dalších okolnostech, tedy pro redakci v podstatě nereálný úkol. Nicméně, na toto téma je v plánu článek v rubrice Ze života, kde může pak spontánně vzniknout sdílení zkušeností a tipů na psychology/psychoterapeuty napříč republikou.

Díky práci vývojářů jsme v posledních dnech mohli spustit přihlašování na Celostátní setkání mládeže v Olomouci 2017. Sledujte, jak probíhají přípravy a na co se můžete těšit na olomouc2017.signaly.cz.

V první polovině října proběhl na Signálech po dlouhé době opět chat s osobností, kde byl hostem současný pomocný biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul. Otázky a odpovědi si můžete projít na stránce příslušného společenství. Dalším hostem bude blogger David Novotný, sledujte pro více informací chat s osobností.

Není nám jedno, jaký je zmatek ve společenstvích. Jsou zde dávno vymřelá společenství, zároveň jsou zde společenství "systémová", která slouží jako nadřazená dalším a nejde je proto jen tak nerozvážně smazat a víme i o společenstvích, která vznikala pro publikování kvalitních článků na různá témata a padají teď postupem času jen do propadliště dějin. Pracujeme na tom, jak tento systém společenství zpřehlednit, promazat a uspořádat. Současně se nabízí otázka zakládání a správcování pár nových společenství, kde by byla soustřeďována jedna velká sourodá cílová skupina. Nicméně toto nejde uměle vytvořit ze strany redakce. Vytvoření společenství musí být přirozené, vzejít z potřeb/od uživatelů a budovat zde přirozené a opravdové vztahy. A animátor/správce společenství není to stejné jako redaktor.

Množství článků na téma dalšího směřování Signálů jsme samozřejmě zaznamenali a včetně hojného počtu komentářů pečlivě pročetli. Za otevřený dopis redakci a všechny ostatní články vám opravdu velmi děkujeme! Jsou velikým přínosem nejen pro nás, Realizační tým, ale především pro samotné Signály a vás, uživatele. Abychom tu nemíchali už příliš mnoho témat najednou, odpověd za RT na vaše články, komentáře a příspěvky je ZDE, v samostatném článku: Reakce na otevřený dopis a další výzvy.

Na závěr ještě připojujeme výzvu celoevropské Iniciativy Otec, matka a děti. Evropská unie, přestože by neměla zasahovat do rodinného a manželského práva členských zemí, vydává různé právní akty, které o manželství a rodině pojednávají. Také naše ministerstvo práce a sociálních věcí nyní neví, jak definovat rodinu a jeho navrhované definice, v podstatě zahrnují jakýkoliv typ soužití (rodina je solidární a vztahová skupina minimálně dvou osob vychovávající děti!). Iniciativa, pokud nasbírá dostatečný počet podpisů, – v ČR jich potřebujeme 15 tisíc – může požadovat, aby EU jednoznačně definovala, co se rozumí pojmy manželství, rodina a rodinné vztahy.
Manželství – trvalé a věrné spojení muže a ženy s účelem založení rodiny. 
Rodina– otec, matka a jejich děti. 
Rodinné vztahy – zákonné vztahy mezi manželi nebo mezi rodičem a dítětem.
Pokud podporujete návrh na vydání Nařízení EU, které by definovalo význam manželství a rodiny: manželství je svazek muže a ženy a rodina je založena na manželství a/nebo rodové linii, připojte se k této Iniciativě ZDE, podepište petici a pomozte ji šířit.

 

Přejeme pěkný podzim,

RT