Milí uživatelé, 

nedávno jsme obdrželi otevřený dopis, po kterém se vyrojily další články a komentáře se slovy jako “krize” a “vize”. Dovolte tedy krátké vyjádření.

Otevřený dopis

Tomuto článku předcházely už nějaké náznaky vedené jinou cestou, nicméně i tak jsme potřebovali ještě dodatečné vysvětlení, aby nám neunikla podstata sdělení. Chápeme požadavek velké komunity uživatelů, aby jejich blog byl zařazen do s.magazínu, tzn. dostal své místo na hlavní (lukrativní) straně signály.cz. Taktéž chápeme objem práce spojený s koordinací velkého společenství a s tím související volání po finanční odměně za odváděnou práci. Nelíbí se nám způsob, jakým byla žádost z některých stran předkládána či podporována.

Jsme rádi, že Signály využívá velká komunita, která zde našla své místo ve společenství ŽMM a zařazení jejich blogu, který je v poslední době na Signálech nejživější, do redakčního obsahu Signálů má svoji logiku. Připravujeme proto konkrétní návrh, jak toho docílit. Prakticky to znamená nějaké technické řešení (vč. např. grafiky + úprava redakčního plánu - četnost, obsah, forma, nezdvojování témat s jinými blogy s.magazínu), ale musíme sledovat i pastorační plán Sekce pro mládež ČBK. Detaily budeme řešit s adminem společenství ŽMM.

Vize signály.cz

Děkujeme za podnětné články a názory v komentářích. Pro přehlednost vybíráme:

V jednotlivých příspěvcích lze najít často jak otázky, tak už i odpovědi. Proto shrnujeme několik myšlenek:

Signály chtějí být bezpečné a důvěrné místo na internetu, kde se budou lidé rádi scházet a navzájem obohacovat. Cílem je podporovat mladé lidi, přispívat k jejich formaci a k setkávání v reálném světě.

Signály mají smysl a potenciál v obsahu uživatelů. Na prvním místě to jsou blogy a potom akce. Obojí zde nějak funguje, ale stále je co zlepšovat. Úkol pro nás – Realizační tým. (Nedávno mě potěšilo, když mi jeden zaměstnanec TV NOE říkal, že Signální nástěnka akcí jim také slouží jako inspirace, kam jet natáčet).

Důležitý je zejména křesťanský ekumenický charakter celého projektu. Je jiná doba a nemá smysl se vracet k historii. Leda z dobrého si vzít příklad a ze špatného se poučit.

Některé modely společenství na Signálech nejdou aplikovat při jiných vstupních podmínkách (cílová skupina, věk, zájem apod.) – pěkně komentoval Jakub v jednom z výše zmíněných článků.

Děkujeme za zpětnou vazbu „nedostatečné komunikace Realizačního týmu směrem k uživatelům“. Vezmeme si z toho ponaučení.

Podpora reálných setkání a společenství se zdá jako důležitá a je na ni tlak i od Sekce pro mládež ČBK, nicméně množství společenství a chuť se scházet (tak, jak si to představujeme) mezi mladými klesá a záleží na charakteru a možnostech daného společenství. Signály nemají kapacitu na to, realizovat a zakládat reálná společenství a setkání uživatelů. Signály ale mají tuto aktivitu podpořit, případně poskytnout nástroje a služby. Další námět pro nás k zamyšlení.

Zajímavý nápad, který napsala Monika, je zaměřit se na 3 skupiny uživatelů – mládež, vysokoškoláci a mladé rodiny. S tím souvisí pokus o větší spolupráci přímo s danými cílovými skupinami a s jinými organizacemi, které s nimi pracují, čímž se budeme zabývat.

K otázce zavedení více adminů pro správu společenství - ano, je to opodstatněná a smysluplná funkce. Pro blogy relativně snadno řešitelná (musíme doprogramovat), pro společenství velice obtížná. V tuto chvíli může existovat pouze jeden admin. Admin má ale v blozích možnost nastavit práva, kdo může přispívat a kdo komentovat články, jakémukoliv uživateli či společenství. U společenství může admin přidat práva pro správu také jakémukoliv uživateli či společenství (avšak je pravda, že zde jsou nějaká omezení). Mnohé věci v rámci spravování společenství (např. sledování a případné usměrňování diskuzí, reagování na potřeby členů společenství, vytváření zázemí atp.) jsou ale pouze na domluvě a rozdělení si rolí mezi jednotlivými členy, tak jak to funguje i u "nevirtuálních" společenství např. ve farnostech. Není to o anarchii, ale o výpomoci a rozdělení a ujasnění si pravomocí a kompetencí. To, co můžeme udělat jako Signály, si přidáváme do programátorských úkolů.

Téměř všechny snahy ke zlepšení se nějak dotknou vývoje, který je poddimenzovaný. Zde to je i o vysokých nárocích na kvalitu vývojářů a o finanční dotaci do vývoje. Proto máme priority.

Signály mají své pevné místo na křesťanském internetu, které budovalo mnoho dobrovolníků, členů RT, ale především uživatelů. To, že se uživatelé mění, nemusí být nutně špatně. Rozlet je také fakticky omezen modelem neziskové organizace. A jak hezky napsal Vojtěch, i nám se stává, že občas zabředneme do nepodstatných nebo byrokratických úkolů a těm důležitým a nenaléhavým se nevěnujeme. Proto díky za všechny reakce. Plánů a představ, či vizí, máme hodně. Některé už byly zmíněny, o jiných zase třeba jindy. Je ale důležité vybrat to, na co jsou síly a co je reálné. A někdy odpověď, zda to bylo i smysluplné, ukáže až čas. Pro koordinaci směřování Signálů existuje i tzv. širší tým, který se schází cca 1 x za rok, aby se bavil o budoucnosti. Jsou sem zváni někteří bývalí členové RT, současní uživatelé a zástupci Sekce pro mládež ČBK.

Protože stojíme o komunikaci a diskuzi ohledně směřování Signálů a o komunikaci vás směrem k Realizačnímu týmu, budeme rádi za diskuzi pod článkem. Chceme vám naslouchat a snažit se pracovat k vaší maximální spokojenosti.

Za celý Realizační tým signály.cz

Václav Vacek, koordinátor