Dej tomu šťávu! Tento slogan provázel signály.cz po celou dobu CSM ve Žďáru nad Sázavou. Kdo přišel do signaláckého stanu, mohl kromě omrknutí našich fundraisingových předmětů, zapojení se do GPS hry o chytrý mobil nebo přístupu na internet vyzkoušet i speciální nealko koktejly s názvy podle tří z darů Ducha Svatého, totiž Lásky, Radosti a Pokoje. Čtvrtým koktejlem byl Zelený speciál.

Koktejly byly pro všechny nově registrované a autorizované uživatele a pro dříve registrované a nově autorizované. Pokud měl na koktejl chuť již déle registrovaný i autorizovaný uživatel, mohl získat koktejl při nákupu nad 500 Kč nebo při vstupu do občanského sdružení signály.cz.

A zde už je krátká statistika:

Na signály.cz se během celého setkání registrovalo celkem 524 nových uživatelů a 575 jich bylo autorizováno. Více než polovina autorizovaných byla mladších 18 let, asi 5% starších 26 let.

V současné době je na signály.cz registrováno 24 771 uživatelů z nichž je téměř jedna čtvrtina autorizována.