Marie, odkud v ČR jsi a kde mimo Signály pracuješ/studuješ? 

Aktuálně žiju v Olomouci. V lednu 2019 jsem státnicemi ukončila bakalářské studium sociologie v Brně. Od září nastupuji v Olomouci do prvního ročníku na obory dramaterapie, speciální pedagogika a tanečně-pohybové terapie. 

Zdroj: Marie "Maajenka" Chiara Lucce Osičková

Tvoje velká témata jsou divadlo a příroda. Prvně divadlo - raději hraješ nebo režíruješ? A ve kterém? 

Divadlo jsem hrála už od malička v dramatickém kroužku v základní umělecké škole. Pak jsem odrostla, do ZUŠ přestala chodit, ale divadlo mi chybělo. Tak jsem se rozhodla mu začít znovu věnovat po vlastní ose, doslova! Za poslední 3 roky jsem uspořádala 3 divadelní projekty. Všechny tři jsem režírovala a také jsem v nich hrála, ke dvěma z nich jsem napsala za pomoci kamarádů i scénář. 

Určitě mnohem radši hraju, než režíruju, ale režie mě taky baví, jen je pro mě mnohem náročnější. Aktuálně mám spolu s Lukášem Gracou na starost režii na Celostátním setkání animátorů, které se uskuteční v srpnu v Chotěboři. Je to pro mě velká výzva, ale spoléhám hodně na Boha. Je to Jeho akce, tak věřím, že to spolu s Ním zvládneme! 

A teď příroda - to je díky papeži Františkovi téma i pro církev. Jak vnímáš jeho prohlášení a encykliku Laudato Si v tomto ohledu? Měla by církev dělat pro ochranu přírody víc? A pokud ano, jak by to mohla dělat?

Za encykliku Laudato Si jsem moc vděčná. Doporučuji všem, aby si ji přečetli. 

V závěru této encykliky jsou dvě krásné modlitby: „Modlitba za naši zem“ a „Modlitba křesťanů a celého stvoření“. Myslím, že bychom se měli modlit za naše životní prostředí, ale také se každý snažit ta slova a myšlenky žít – uvádět ve svém životě do praxe: dle mého názoru bychom se každý měli zamýšlet nad svým životem a nad tím, co děláme, či neděláme pro ochranu životního prostředí každý den. Myslím, že je nutná změna smýšlení. A ta může začít u každého z nás. Osobně se po vzoru mnoha mých kamarádek postupně učím některým zásadám zero waste.

Také souhlasím s papežem Františkem v tom, že je velmi důležité vychovávat v ekologickém přemýšlení děti – další generace. Smutné je, že se děti rodí do čím dál víc znečištěného prostředí, aniž by to byla jejich chyba. I tak věřím, že má cenu je učit ochraně životního prostředí a snažit se přemýšlet a žít více ekologicky.

A co ty a Signály? Co bude na Signálech tvým hlavním úkolem? 

Signály užívám od roku 2011. Součástí realizačního týmu jsem od letošního jara. Mám za úkol hlavně přispívat články o papeži Františkovi a jeho promluvách a vystoupeních, a také zprávy o akcích, projektech a aktivitách křesťanské mládeže v Česku. 

Je něco, co bys chtěla na samotných Signálech změnit nebo vylepšit? Nebo vytvořit něco radikálně nového? 

Přála bych si, aby Signály byly víc přátelským, otevřeným místem založeným na křesťanských hodnotách, kde se můžeme všichni sdílet a přispívat bez obav.