Signály.cz spouštějí webové stránky modlisezaprezidenta.cz. Jejich cílem je iniciovat vlnu modliteb za blížící se prezidentské volby, kandidáty, voliče i budoucí hlavu České republiky. Jsou určené všem křesťanům, kterým není lhostejná politická situace u nás. Vedle výzev k modlitbě nabídnou také tematické články nebo rozhovory.


  

 

Proč se modlit? Web nabízí odpověď: "Do předvolební kampaně a výsledku voleb můžeme zasáhnout nejen svými komentáři, debatami a hlasováním, ale jako věřící lidé také modlitbou. (...)  Modlitba za politiky je nejen naším právem, ale také povinností. Nejsme osamělými ostrovy, ale žijeme ve společnosti, jejíž uspořádání nám nemůže být zcela lhostejné. Připojte se k modlitbě za volby a budoucího prezidenta České republiky!"

Čas, který zbývá do lednové prezidentské volby, je rozdělený do přibližně týdenních intervalů. Každý z nich bude věnován jedné oblasti, kterou chceme v modlitbě předkládat Bohu. Web nabídne přímluvnou modlitbu za kandidáty, kampaň, média, voliče i budoucího prezidenta. Začít chceme díkůvzdáním za svobodu a demokracii, ve které můžeme žít. Harmonogram modliteb je možné najít zde.

Děkujeme, že se připojíte k této modlitební iniciativě a že o ní dáte vědět svým přátelům. Například také prostřednictvím Facebooku