Na Katolické charismatické konferenci má člověk čas přemýšlet. Dokonce i tehdy, když hlídá dvě děti a zároveň stánek Signálů. Po těch čtyřech dnech mi v hlavě uvízla slavná věta našeho prvního polistopadového prezidenta: „Naše země nevzkvétá.“

 

stánek Signálů na Katolické charismtické konferenci

 

To stejné, co řekl Václav Havel v lednu 1990, by mohla říct šéfredaktorka Signálů v červenci 2017. Signály nevzkvétají. Náš stánek na Katolické charismatické konferenci nebyl příliš reprezentativní. Jeden stoleček, pár propagačních předmětů. Když jsem žádala o pomoc s prodejem, ozvalo se jen několik statečných dam ze společenství ŽMM, kterým tímto děkuji. Na náš někdejší článek o pomoc s propagací na akcích se ozval jeden, slovy jeden člověk. Na moji výzvu ve společenství zapoj se se pro změnu neozval nikdo. Otázka je, kolik lidí o společenství zapoj se ví. A kolik lidí, i kdyby o něm vědělo, by projevilo zájem se zapojit.

 

Když se jedna naše uživatelka a jedna z těch, které pomáhaly na stánku, zadívala na náš banner – Signály, komunitní web pro mládež – prohodila: „A nemělo by se to přejmenovat?“ Rozumějte, Signály by mohly zůstat. Jenom to pro mládež už zní trochu směšně. Mládež na Signálech není. Možná o nich neví. Nebo ví, ale nepřijdou jí atraktivní. Mládež nemá mnoho důvodů na Signálech pobývat. Je to chyba Realizačního týmu? Je chyba v mladých, že jsou málo aktivní? A je to vůbec chyba?

 

Nedávno zveřejněná statistika o aktivitě společenství nepřinesla příliš povzbudivá data. Aktivita žen ve společenství ŽMM je obdivuhodná, ovšem člověk se neubrání dojmu, že takto živých společenství by na Signálech mohlo být pět, deset, možná víc. Když se zeptám dobrovolníků, kteří pomáhají s výběrem z blogů (díky za vaši práci!), jak se jim daří a co je pro ně obtížné, odpovídají mi, že často není z čeho vybírat. Blogy stále vycházejí a jsou mezi nimi i kvalitní, velmi kvalitní příspěvky, což doufám ukáže soutěž Blog roku. Ale přeci jenom by Signály měly bý schopné s přehledem nabídnout tři doporučeníhodné blogy za den. Kéž by si výběráři brzy začali stěžovat na to, že jejich největší problém je, že nevědí, které tři blogy vypíchnout!

 

Tento článek nemá sloužit jako výzva k diskuzi nad Signály, ani jako sbírka nápadů, co by se mělo či mohlo udělat, aby bylo lépe. Nápady nescházejí. Scházejí spíš lidé, kteří by se naplno ujali jejich realizace. Schází tolik potřebné nadšení a zájem ze strany těch, kterým by internetový prostor, jaký Signály nabízejí, mohl být ku prospěchu. Tento článek má být spíš výzvou k mobilizaci vás, kteří na Signály stále chodíte a jejich další vývoj vám není lhostejný.

 

Blíží se Celostátní setkání mládeže. K této příležitosti se chystá několik novinek, které by mohly učinit Signály více atraktivní pro novou generaci. Několik tisíc mladých se shromáždí v Olomouci a velká část z nich se o Signálech dozví, někteří možná poprvé. Přijdou, zavítají do našeho stanu, nahlédnou na náš web a jestliže chceme, aby se sem také vraceli, pak je důležité, aby se vlna nadšení, která podobné akce provází, po pár týdnech nerozplynula v moři nepřeberných nabídek internetu.

 

Abychom se na tuto akci dobře připravili, ráda bych vás požádala, abychom se v měsíci před CSM spojili v modlitbě za Signály, za toto dílo, které potřebuje oživit, omladit, znovu se zahledět na Boha, aby mohlo lépe plnit svoji službu uživatelům. Ve spolupráci se společenstvím Modlitba se signály.cz připravujeme rozpis úmyslů, na které můžete zvlášť pamatovat ve svých prosbách a přímluvách. Chceme se dotazovat na Boží vůli, chceme se Jím nechat vést, chceme poznat, jakým směrem se mají Signály vydat a prosit o milosti a sílu potřebné k tomu, abychom po této cestě dokázali vytrvale jít. Díky, že pomůžete Realizačnímu týmu v jeho úsilí, protože hrstka lidí nemůže tak velké dílo, jakým Signály jsou, sama utáhnout.

 

Vaše @Kollenka