Ačkoli je P. Jenda Krbec mladý, v Realizačním týmu signály.cz je zasloužilým veteránem. :) Jenda svou službu duchovního signály.cz nyní opouští. Loučíme se s ním klasickým „rozlučkovým rozhovorem“, ve kterém se dozvíte například o jeho nevšedním začátku působení na signály.cz.


Jendo, jako duchovní jsi doprovázel signály.cz téměř od jejich začátku. Jak dlouho jsi vlastně tuto službu dělal?

Když vezmu signály.cz od jejich úplných začátků v roce x,y tak to jsem tam ještě nebyl a do rozjetého vlaku projektu signály.cz jsem nastoupil zhruba od podzimu roku 2009.

Co všechno obnáší „být duchovním signály.cz“?

Na prvním místě je to být na blízku celému Realizačnímu týmu a pak širšímu okruhu spolupracovníků. Poskytnout duchovní vedení a svátost smíření.

Dále do služby Duchovního signály.cz patří spolupráce s redakcí jak ve tvorbě článků, tak při konzultaci řekněme „teologické“ správnosti toho, co je publikováno.

Dalším rozměrem je jakási koordinace všech duchovních osob, které se na signály.cz nacházejí a to jak kněží, tak i řeholních bratří či sester.

Ptáš se, co ta služba obnáší a nikoli jestli se mi to vždy dařilo naplňovat. A tady musím otevřeně říct, že přes veškerou snahu ať kaplana na Centru života mládeže Mamre nebo administrátora třech farností není v mých silách všechno zvládnout a dělat to dobře.


Do Jendovy služby spadalo i losování výherců na poradách RT.

Jaká nejkurióznější či nejzajímavější věc Tě v této službě potkala?

Nejkurióznější je začátek a celý ten čas strávený na signálech. Když totiž na setkání mládeže v Táboře-Klokotech signály.cz vstupovaly do své nové životní etapy, byla na ně dělaná masivní kampaň. „Pojďte všichni na signály.cz.“ Tak jsem si říkal: „Eh, to tak. Nebudu přece dělat to co všichni, někde se registrovat, s někým se sdílet, vytvářet společenství pché…“ No, a neuběhlo ani tolik měsíců a už jsem měl profil a zasedal na poradách RT.

To je tedy celkem rychlý posun. :) A co myslíš, že by signály.cz teď nejvíce potřebovaly?

Dobrovolníky! V dnešním světě se všechno dělá za peníze. Jak se říká: „Za darmo ani kuře nehrabe.“ Všichni si nechávají i za minimální službu řádně zaplatit. Bohu žel, nebo spíš Bohu dík v církvi to tak dělat nejde. Proto je potřeba více kluků a holek, kteří by ochotně něco udělali pro signály.cz a tím pádem pro církev. Občas jsem se setkal s kritiky signály.cz, to jsou možná nejlepší budoucí spolupracovníci…

A klasická otázka: Máš pro nás, uživatele signály.cz, nějakou radu či přání na závěr tohoto rozhovoru i tvé služby?

Rád bych pozval na cestu ke svatosti. Stačí poctivě rozvíjet a zpětně kontrolovat plnění těchto čtyř bodů.

  1. Modlitba,
  2. Slavení mše sv.,
  3. Život ze svátostí,
  4. Milovat bratry a sestry.

Jendo, moc Ti děkuji za rozhovor i za Tvou službu. Doufám, že budeš i nadále naším (aspoň emeritním) duchovním. :)