Letní porada ve znamení zhodnocení prvního půlroku a plánů do dalších měsíců. S milým hostem o. Jendou Balíkem a nádechem oslavy narozenin jednoho z našich členů RT:o).

 

Účastníci zasedání:

Aneta Macanová (dále Leukkippe), Petra Vašíčková (dále petka84), Kristýna Kučerová (dále kucerovk), Libor Talaš(dále lpjbtalaš), , Pavel Brázdil (dále pavloš),

Host: Jan Balík

Omluven: p. Jan Krbec (dále frantisek07)

 

Datum: 19.7.2011

Čas: 13:00

Místo: s.room, Kozí 8


Dnešní porada začala již v letním duchu. Mnozí jsme byli po dovolené, tak jsme se odpočatí opět vrhli do práce.

Co se stalo

Leukkippe převzala svou novou roli a tak se jako hlavní koordinátor účastnila zasedání sekce pro mládež, které se také účastnil lpjbtalas, který má nastarosti vše kolem Madridu. Tyto dva stejně jako i Kristýnku jste mohli potkat na Katolické charismatické konferenci, kde jste si mohli zahrát piškvorky nebo se tam s námi jen tak potkat či koupit si nějaký signálácký předmět. Leukkippe také promýšlela personální otázky signaly.cz, stážisty, problémové uživatele a jako stále ještě i šéfredaktorka se zabývala otázkami redakce. Lpjbtalas jak již bylo řečeno výše se točil kolem všeho, co se týká Madridu. Kucerovk jako naše ekonomka zařizovala fundraisingové předměty, dávala do kupy účetnictví, hodnocení prvního pololetí a starala se o věci knihy Chucka Norrise, kterou si přes signaly.cz můžete koupit. Nakonec Petka84 se starala o věci kolem Biblického impulzu, T-mobilu, u kterého máme církevní tarif, s. room a sepisuje pro vás tento zápis :o) Na závěr nás také náš stážista Pavloš informoval o tom, co on prožil poslední týdny na své stáži na signaly.cz.

Program

Další poradu jsme naplánovali po Madridu na 29.8.2011 na 8,00. Zároveň jsme se usnesli, že budeme vždy domluvené věci z porad přenášet do infosekce, abychom lépe hlídali realizaci věcí, na kterých jsme se domluvili. Zdůrazněna také byla potřeba psát zápisy z jednotlivých akcí.

Pokračovali jsme Infosekcí, kde jsme se navzájem informovali o věcech kolem některých uživatelů s problematických chováním a v rychlosti jsme si vyslechli novinky z příprav na Biblický impulz a WYD v Madridu. Řekli jsme si také jak se daří realizace nových fundraisingových a propagačních materiálů, na kterých jsme se domlouvali minulé porady.

V samotném Programu jsme se zhodnotili proběhlou Katolickou charismatickou konferenci, kterou jsme vnímali dost pozitivně hlavně pro příjemnou atmosféru a přátelská setkání, která se u našeho stánku uskutečňovala. Kniha Chucka Norrise se zdá být také dobrým nápadem - uživatelům se líbí a tak se již prodala značná část výtisků. V dalším bodě programu nám Leukkippe představila aktuální situaci personálního obsazení (obzvláště pozic vedoucí vývoje a šéfredaktora) a svou představu o transformaci úkoly a rolí jednotlivých pracovních pozic do budoucna, aby se zlepšilo fungování celého týmu a usnadnila se komunikace. Jedním z největších bodů programu bylo zhodnocení prvního půlroku 2011 v jednotlivých sekcích a plány na další měsíce. Nejhůře je na tom sekce vývoje, protože nám zde chybí lidi a tak vývoj této sekce zaostává.  Představen byl také plán rozpočtu na následující půlrok, abychom dokázali odhadnout, jak budeme muset hospodařit - kde šetřit,... V rychlosti jsme projeli také otázku aktuálního stavu a vývoje grantů a plánovaný teambuildingový víkend. Dalším bodem bylo řešení plánovaného plesu, pro který hledáme vhodné prostory a významným tématem také byla otázka možného nového motta signaly.cz. O tom uvažujeme proto, že bychom chtěli již na první pohled dát najevo, že signaly.cz nejsou jen tak běžný komunitní web a že nejsou "křesťanským facebookem", ale nabízí víc. Prostě nějak hezky vyjádřit podstatu toho o čem signaly.cz jsou. Ale že to není jednoduchá otázka, byl  stanoven závěr směřovaný k tomu, že nebudou prozatím žádné velké propagační změny, ale spíše se o to budeme snažit vší naší činností, kterou na signaly.cz realizujeme. Nakonec nám náš stážista Pavloš představil možnosti a informace o "Informačních centrech mládeže", které by mohli být pro signaly.cz novou výzvou a možností jak sloužit mladým. Prozatím se však zdá, že by to spíše signaly.cz v službě pro uživatele rozptylovalo než obohacovalo.

Přejeme Vám všem požehnaný čas prázdnin - kéž tento čas dokážete naplnit dobrými činnostmi a těší vás:o)