S pohledem na setkání Madridu, o tom, co je za námi, co pro vás chystáme, jak se stmelit a kam společně putovat...

 

Účastníci zasedání:

Jan Šedo (dále HejTi), Petra Vašíčková (dále petka84), Kristýna Kučerová (dále kucerovk), Aneta Macanová (dále Leukkippe), Libor Talaš(dále lpjbtalaš), p. Jan Krbec (dále frantisek07)

 

Datum: 13.5.2011

Čas: 10:00

Místo: s.room, Kozí 8


 

Tuto poradu jsem začali myšlenkou z nového zákona směřovanou ke způsobu modlitby. Že bychom si vždy na začátku modlitby měli uvědomit, co všechno pro nás Bůh už udělal a teprve pak ho začít o něco prosit. A že signaly.cz toho Božího požehnání už hodně zažili...:o)

 

Tak vzhůru do nové porady...

Co se stalo

HejTi se zabýval bublinou, jejíž realizace se neustále prodlužuje, ale věříme, že brzy už opravdu bude na signaly.cz. Pracovalo se na výročce a propagačních a fundraisingových materiálech. Řeší se grand Renovabis, Madrid i Biblický impulz. Také se připravuje devcamp. Duchovní frantisek07 komunioval s týmem a zabýval se běžnou agendou. Šéfredaktorka leukkippe měla dovolenou, ale taky stihla pořešit Rok jinak, problémové uživatele a plánys na prázdniny. Manažer lpjbtalas zrevidoval propagační materiály. Ekonomka kucerovk zas řešila soutěže, do kterých jste se mohli zapojit, sepisovala nové granty a řešila stejně jako ostatní Madrid a uzavírala věci k diecézkám. Petka84 podávala informace k tarifům T-mobile, řešila Biblický impulz, dodělávala výroční zprávu a organizuje program na mediální pouť, na kterou jste všichni moc zváni.

Program

Další porada byla naplánována na 27.5.2011 na 9,30. Informovalo se o chystáném jarním úklidu v prostorách SC. Bavili jsme se o HejTiho ukončení působení na signaly.cz a dalším vývoji personální situace.

Pokračovali jsme Infosekcí, kde jsme stručně přejeli přehled o dění příprav na Madrid, o průběhu Biblického impulzu a sponzorské bublině.

V samotném Programu jsme se pak zabývali propagačními a fundraisingovými předměty, na které se budete moc těšit následující půl rok. Plánovali jsme teambuildingové akce týmu, abysme pracovali efektivně a koordinovaně. Také připravujeme pro vás ples, o němž se více dozvíte příští porady. Stručně byl pořešen grant Renovabis a naplánovali jsme taky program na Mediální pouť na Hostýn, na kterou Vás moc zveme a těšíme se na osobní setkání s vámi. Ještě se probrali návazné akce na Madrid a festival United, který bude letos velkou akcí.

Poradu jsme jako vždy skončili požehnáním a rozběhli jsme se za svými úkoly a hokejovým fanděním, které jak již nyní jistě všichni víte...nebude pro nás končit asi nejšťasntněji:o(

Ale nenechme si s tím zkazit náladu a mějme krásné jarní dny;o)