Po 4 letech, kdy signály.cz vedl HejTi (Jan Šedo), se koordinátorkou signály.cz stane leukkippe (Aneta Macanová). Předání proběhne na mši svaté za všechny, kteří se na signály.cz podílejí, 25. 6. v Brně: http://www.signaly.cz/mse-za-tym. Budeme rádi, když přijedeš. A pokud se chceš dozvědět něco o nastávající koordinátorce signály.cz, čti dál.

 


Kdo je to vlastně ten koordinátor/koordinátorka signály.cz

Je to člověk zodpovědný za celkový chod signály.cz, který je hlavní činností stejnojmenného občanského sdružení. Koordinátor je zároveň předsedou tohoto sdružení. Protože na signály.cz jeden člověk zdaleka nestačí, sestavuje si tzv. Realizační tým, který mu pomáhá řešit věci v jednotlivých oblastech (duchovní, redakci, marketingu, vývoji a ekonomice). Koordinátorem signály.cz, respektive předsedou signály.cz, o. s., je člověk jmenován Správní radou tohoto sdružení, která hlídá, aby signály.cz plnily svoje původní poslání - být webem pro mladé křesťany.

Co říct o sobě?

Přemýšlela jsem, jak se mám představit. Chtěla jsem vymyslet něco originálního… Jenže jsem si uvědomila, že v dnešní době samých inovací, originalit a upgradů je vlastně největším originálem být přirozený, normální, být sám sebou. Takže to vezmu velmi prostě.

Profilové foto

Jmenuji se Aneta Macanová a je mi 21 let. Už víc než dva roky se raduji ze života po boku svého manžela Petra. Společně podporujeme v růstu naši půlroční dceru Adélku a, dá-li Pán, doufáme, že nezůstane jen u ní .

Vyrůstala jsem společně se čtyřmi sourozenci a svou víru jsem převzala od mojí maminky. Po studiu na biskupském gymnáziu v Brně jsem se vydala studovat na Fakultu Sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde jsem absolvovala bakalářskou žurnalistiku a psychologii. Momentálně pokračuji ve studiu psychologie a (samozřejmě kromě práce na signály.cz ) je mým přáním uplatnit se v oblasti psychologického poradenství.

Když se zrovna nestarám o dcerku a domácnost nebo nestuduji a nepracuji, tak ze všeho nejradši dávám přednost kontaktu s lidmi. Mezi nimi se cítím jako ryba ve vodě. Být s lidmi je vlastně můj největší koníček. Kromě lidí mám ale ráda také četbu, spánek (na který je čím dál míň času) a všechny možné hlavolamy, křížovky, sudoku, hádanky a podobně.

Jak se leukkippe dostala k signály.cz...

V srpnu to bude rok, co jsem na signály.cz začala pracovat jako šéfredaktorka. Nastoupila jsem s přáním přinést mladým lidem co možná nejvíc kvalitního obsahu – článků, akcí, odkazů, … A možná právě proto, že jsem na signály.cz začala v redakci, je to i jeden z mých cílů, kterých bych chtěla dosáhnout jakožto koordinátorka. Signály.cz jsou pro mě bezpochyby místem, kde se mohou virtuálně setkávat mladí lidé, mohou najít tipy na zajímavé věci a mohou na nich také strávit mnoho času. Signály.cz mají zároveň velký potenciál přinést mladým lidem nejen zábavu, ale i poučení. A mým velkým přáním je toho dosáhnout.

Také vnímám jako velmi důležité oslovit především novou generaci mladých lidí a ukázat jim signály.cz jako jednu z alternativ, jak trávit čas na internetu. Signály.cz jsou komunitním webem pro křesťanskou mládež a toto zaměření je pro mě velmi důležité. Věřím, že i Celostátní setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou chystané na příští srpen bude silným impulsem k tomu, aby na signály.cz našli cestu další mladí lidé.


(na Tsunami víkendu se spolupracovníky)

Příjde změna?

Rozhodně pro mě není jednoduché přebírat práci po HejTim, který signály.cz věnoval spoustu času a odvedl na nich kus práce, který se dá těžko pojmenovat slovy. Samozřejmě mu pomáhala řada dalších lidí, kteří se postupně střídají, a z nichž také část zůstává. Na spolupráci s nimi se už teď moc těším. V mnoha oblastech se HejTimu svými schopnostmi nevyrovnám. Doufám, že se mu tedy vyrovnám alespoň v nasazení a odhodlání pracovat pro signály.cz.

A co dál...

Ráda bych signály.cz dovedla k nadcházejícímu Celostátnímu setkání mládeže ve Žďáru a dala jim impulz k dalšímu růstu. Jak všichni víme, cesty Boží jsou nevyzpytatelné a já nevím, co bude za rok. Zda budu v práci na signály.cz pokračovat nebo ne. Jisté ale je, že tu nebudu pracovat navždy a bude se hledat nový koordinátor, kterým je s velkou pravděpodobností někdo z vás. Už teď je ale potřeba doplnit tým signály.cz o další pracovníky i dobrovolníky tak, abychom mohli organizačně fungovat a napnout síly k naplňování našich cílů.

Právě hledáme

Šéfredaktora/ku – člověka, který má především organizační schopnosti a dovede komunikovat s početným týmem spolupracovníků; měl by také umět psát a číst – oboje hbitě a pozorně
Koordinátora vývoje – osobu, která ráda sleduje novinky v oblasti internetu a bude vymýšlet, kam signály.cz posunout dál po technické stránce; pomáhat mu budou další spolupracovníci
Dobrovolníky/ce – všechny, kteří chtějí jakkoliv pomoct; ať už mají vlastní termíny, aby nám neutekly nějaké granty nápad, a nebo radši chtějí být zaúkolování

Závěrem můžu jen říct, že se na tuto práci moc těším, ačkoliv k ní přistupuji s respektem a obavami… ale tak to asi má být .

leukkippe - Aneta Macanová