S blížícím se 2. výročím kanceláře signály.cz, tedy tak zvaného s.roomu, vrcholí i přípravy na jeho oslavu. A právě 9. listopadu se v rámci oslav 2. výročí uskuteční vernisáž výstavy „Krása stvoření“, kterou si budete moci prohlédnout v prostorách Galerie Studentského centra na Kozí ulici 8 v Brně, kde se nachází i naše kancelář. Výstava bude složená z fotografií, které vyhrály květnovou fotografickou soutěž v rámci stejnojmenného tématu měsíce zde na signály.cz.

Nejedná se ale o obyčejnou výstavu. V celém průběhu výstavy, která bude trvat od zahájení 9. listopadu do 4. prosince, bude možné přispět na konkrétní projekt. Určitě vás teď napadá otázka, o jaký projekt se jedná? A my se ptáme na to samé! Rádi bychom s vaší pomocí vybrali jeden konkrétní projekt, který získá celý výtěžek z této benefiční výstavy.

Kdo může projekt nominovat?

Adepta, který získá výtěžek ze sbírky, může nominovat kdokoli z vás. Jinými slovy – jakýkoliv uživatel registrovaný na signály.cz. Nominovat je možné od teď až do 31. října.

Jak může projekt nominovat?

Nominace probíhá prostřednictvím vašich osobních blogů! Na začátku názvu příspěvku musí být napsáno heslo "Benefiční výstava signály.cz:". Titulek pak může pokračovat názvem konkrétního projektu.  Do příspěvku pak stačí napsat informace o projektu nebo vložit odkaz na jeho oficiální stránky a přidat návod, jak lze daný projekt podpořit (číslo účtu, DMS, odkaz na oficiální návod, …). Lepší je nominovat konkrétní osoby nebo činnosti a ne celé organizace. Můžete uvést, proč právě tento projekt má být podpořen a jak a komu pomůže.

Kdo vybere vítěze?

Na základě vašich tipů, jejichž pravost bude ověřena, vybere realizační tým signály.cz 5 projektů, které budou zveřejněny na signály.cz. Od 1. do 7. listopadu pak proběhne hlasování, ve kterém budete moci rozhodnout o tom, kdo získá výtěžek z benefiční výstavy. Rozhodující jsou hlasy autorizovaných uživatelů. Při rovnosti hlasů autorizovaných rozhodnou hlasy neautorizovaných. Při rovnosti těchto hlasů rozhodne los.

Co se myslí slovem "projekt"?

Může se jednat o konkrétní projekt, který pomáhá řešit určitý problém v různých oblastech, jako například humanitární pomoc, rozvojovou pomoc v zahraničí, pomoc sociálně slabým, pomoc zdravotně postiženým či jiným znevýhodněným skupinám, misionářskou pomoc, otázky životního prostředí, ekologie, charita a další. Může se ale také jednat o konkrétní osobu, která se vyskytla v tísni, kterou lze pomoci řešit jednorázovou finanční pomocí (například příspěvkem na operaci, přístroj, který zkvalitní život tohoto člověka, na výstavbu prostor a podobně).

Jaké musí být splněny náležitosti?

Projekt nebo osoba musí s účastí v anketě souhlasit. Je potřeba také uvést, a nebo mít k dispozici, dostatek informací, aby mohla být ověřena jejich pravost.


Věříme, že společně se nám podaří pomoci na konkrétním místě někomu, kdo to opravdu potřebuje, a tím uděláme radost lidem okolo nás i sobě.

Nominované projekty: