Účastníci zasedání:Jan Šedo (dále HejTi), Martin Hořínek (dále hever), Jan Zámečník (dále HonzaZ), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec)

Omluven: Jenda Krbec (dále frantisek07)

Datum: 8.1.2010


Čas: 10:00

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno

 

Na záčátku porady jsme měli tu čest popřát našemu spolupracovníkovi Heverovi k jeho narozeninám. Tento milý začátek jako by byl předznamenáním pohodové a klidné porady, která vzhledem k vytíženosti studentů ve zkouškovém období je pochopitelná. Přesto jsme nezaháleli.

 

Co se stalo

Hlavní pracovní náplní vánoční doby na signály.cz kromě milé povinnosti vánočních přání byly plány na další měsíce. Každá sekce se nad nimi zamýšlela. HejTi, který má v současné době nastarosti kromě sekce vedení i sekci redakce, sestavoval s týmem redakce plány a témata blogů na další měsíc, se kterými budeme moci se brzy seznámit. Společně s týmem vývoje se naplno rozjel také vývoj nové verze JP2, jejíž verze by měla přinést spoustu nových možností. Ani sekce Marketingu, propagace a PR (dále jen MPP) nezůstala se svými plány pozadu. Vytvářen byl a vývojem byl konzultován koncept grafického návrhu vizitek, který bude pomáhat uživatelům lépe odkazovat na jednotlivé články, akce a jiné stránky na signály.cz. Společně ještě se sekcemi ekonomiky, vývoje a redakce byly plněny cíle Trainee programu, který má pomoci vyškolit a zasvětit dobrovolníky signály.cz do jejich chodu. V rámci sekce MPP bylo taky rozvíjeno mediální partnerství (Internetporadna.cz, Springfest III.) a mohli jste si přečíst o novinkách na room.signaly.cz. Sekce ekonomiky se ve vánočním čase významně zabývala prodejem triček, možnostmi nových grantů a uzavírkou účetnictví za rok 2009. Plánování a organizace připravující se duchovní obnovy pro tým signály.cz a pomocníky jednotlivých sekcí byla náplní práce projektového a procesního manažera, který kromě takovýchto jednorázových akcí spravuje také například členství signály.cz, room.signály.cz a Trainee program.

 

Program

Hlavními body porady byla organizace duchovní obnovy v Osové Bitýšce 5.-7.2.2010 a plány na další měsíce, které ve stručnosti představila každá sekce. Stručně byl také prezentován nový grant EU a vývoj JP2. Proběhla také reflexe veřejných zpráv z porad, které byly shledány jako vyhovující. Ekonomika upozornila na povinnosti vyplývající z Trainee programu pro nový rok.

 

Další porada byla naplánována na 29.1.2010 v 8,00.