Účastníci zasedání:, Jan Šedo (dále HejTi), Martin Hořínek (dále hever), Jan Zámečník (dále HonzaZ), Petra Vašíčková (dále petka84), Vojtěch Trmač (dále vojtec), Jenda Krbec (dále frantisek07), Markéta Jeníčková (dále majkiii)

Datum: 26.10.2009


Čas: 15:00

Místo: room signály.cz - Kozí 8, Brno


Zápis:

Co se stalo

 

HejTi:

 • Řešení porušování pravidel
 • Avetour
 • Účast na Konferenci o pastoraci vysokoškoláků

frantisek07:

 • Komunikace s uživateli
 • Úvaha nad mazáním uživatelů

majkiii:

 • Trainee program ( dále jen TP) - rozhovor Marek Orko Vácha, vyšly dvě malé zprávy na blogu,
 • Porušování pravidel signály.cz
 • Spolupracovníci
 • Zmapování postupů a procesů Redakce (s peťkou)
 • Inzerát na nového šéfredaktora


vojtec:

 • Obstarávání, rozesílání a vyzvedávání odměn z papežské soutěže
 • Domluva termínu oslavy 1. výročí roomu
 • Řešení porušování pravidel - smazána společenství porušující pravidla 
 • Návrhy na zaplnění mezer v Pravidlech
 • Zrealizována revize, doplnění, změny správců a moderátorů a nová hierarchizace společenství VKH, dalších VŠ hnutí a společenství (vrámci přípravy na Konferenci VKH ČR) (aneb dokončen jeden ze starých restů;-)) (spolu s herbym z Vývoje)
 • TP: za září: záznam o setkání, powerpointová prezentace, hodnotící zpráva měsíce; za říjen: záznam o setkání, powerpointová prezentace, hodnotící zpráva měsíce; harmonogram a plán dalších setkání; založena složka;-)
 • Schůzka Hlavního propagačního týmu: trainee program, cíle, role, úkoly a harmonogram HPT, příprava na VOX
 • Festival VOX 2009
 • Účast na Konferenci VKH ČR
 • Personalistika krajští propagátoři
 • Aktualizován článek o autorizaci (formulace atd.), článek o výhodách pro autorizované uživatele bude nově samostatný
 • Přijati noví autorizátoři

Hever:

 • Trainee program
  • Prezentace (ppt) na školení
 • Realizace již dříve zvolených řešení okrem porušování pravidel
 • Diskuze a blogy, výhody uživatelům

HonzaZ:

 • Podaný grant Brno město (provoz)
 • Grant ČEZ (JP2)
 • AveTour
 • Odložení grantu MŠMT, hledání alternativy k nadaci VIA
 • Konference VKH

petka84:

 • Poptávka samolepky
 • Porada
 • Signály.cz room - zařizování kříže, který by zde měl být slavnostně umístěn při příležitosti výročí s.roomu
 • signaly.cz, o. s.
 • Správa s.roomu – úklid, nákup
 • Mapování procesů Redakce

Program

Organizační záležitosti I

 • Další porada: 9.11. v 15,00

 

Dobrovolníci

URNA-signály

 • Název společenství - návrhy: Bublifuk, Rychlá rota,
 • Jak a kde je oslovit? kdo by tam patřil? adepti?
 • Anonymní společenství lidí, kteří chtějí pomoct – kdokoliv, kdykoliv
 • Všechny lidi, kteří budou chtít patřit do této skupiny a poptávky po těchto lidech se budou posílat Peťce
 • Odsouhlasen název "signály.cz - URNA"

Nadace Vodafone - projekt "Trainee signály.cz"

 • Redakce – domlouvá setkání na tento týden, plánuje rozhovor se spisovatelem, dá zprávy od ostatních na blog
 • Marketing – začátek druhé teoretičtější části, ukončení bloku sbírání praktických zkušeností
 • Vývoj – bylo probráno spoustu témat

Newsletter

 • Deadline do středy !!!!
 • Bude odeslán 5.11.2009

 

Výročí s.roomu

1. výročí roomu

 • Organizaci přebírá Peťka
 • Definitivní datum 12.11. 2009
 • Na wiki nástřel od vojtece – viz odkaz, změny řeší Peťka

Blog signály.cz roomu

 • S.room by mohl mít svůj blog – návrh vojtece – cíle blogu: popularizace, povědomí, komunikace s uživateli, ztráty a nálezy, reprezentace pro o.s., pobavení, hlášky...
 • byl odsouhlasen, zrealizuje vojtec, RT jsou moderátoři, přispívat bude RT !!!

Reorganizace RT blogu

 • uspořádat rubriky na blogu týmu ( vojtec) – zároveň tam vyjde článek Vize a cíle, které vydá HejTi
 • design blogu se bude řešit později

Zvážení a realizace nápadů z workshopů konference

- pro nedostatek času přesunuto na příště

 

Vize, cíle

 • Potvrzení, případně korektury.
 • HejTi dá do pořádku na wiki!!!
 • Byly odsouhlaseny

Pravidla

 • dostačují, jsou dobře formulované?
 • byly projednávány problematické body a v rámci řešení byly přijaty úpravy a změny, o kterých budou uživatelé včas informování

Za musica sacra bez musica sacra

 • jak to bylo? jaké k tomu napsat vyjádření?
 • Johanovi jsme se vyjadřovali k hudebnímu článku
 • PhDr. Willi Türk za musica sacra mluvit nemůže, (byl pod vyjádření RT k Johanovi článku taky podepsán)
 • u článku HejTim opraveno
 • oficiální vyjádření:

"Do 24.10.2009 bylo uvedeno u článku "omluva Sv. otci" ve vyjádření Redakce signály.cz "Za sdružení Musica Sacra PhDr. Willi Türk". Po upozornění jsme zjistili, že W. Türk, místopředseda sdružení Musica Sacra, nemůže mluvit za toto sdružení. Tuto skutečnost jsme konzultovali s W. Türkem a u jeho vyjádření jsme ji upravili. Za tuto chybu se omlouváme."

časopis Psalterium a porušení autorských práv

 • Časopis Psalterium otiskl článek, kde kopírují článek Johana a naši reakci
 • Na poradě se projednávaly návrhy na reakci - reagovat? jak?
 • Bylo odsouhlaseno, že budeme reagovat s tím, že porušili autorská práva – zrealizuje Peťka - zajistí dopis a odeslání s konzultací s vojtecem

Rozšíření výhod pro autorizované uživatele

 • Zjištěn aktuální stav a realizace schválených změn
 • Uživatelé budou o změnách informování

Porušování pravidel

 • U diskuzí u akcí mohou přispívat i neuatorizovaní
 • Teď je urgentní, aby u veřejných diskuzí mohli přispívat jen autorizovaní, aby se zamezovalo výskytu uživatelů porušující pravidla a přinášející na signály.cz špatnou atmosféru
 • Vojtec doplní formulaci

Rušení účtů uživatelů

 • Byly projednávány účty, které budou smazány, protože porušují dlouhodobě pravidla. Uživatelé o nich budou informování na blogu k tomu určeném. RT všechny případy individuálně řešila, několikrát zvažovala všechny okolnosti a po důkladném zvážení se rozhodla ke konkrétním krokům odpovídajícím Pravidlům, se kterými všichni uživatelé při své registraci souhlasili.
 • Reakce na smazání uživatele Johnek - vše bylo zdůvodněno a vykomunikováno s uživateli, kteří nechápali smazání uživatele Johnka - smazání bylo odůvodněné!

Týden modliteb za signaly.cz.

 • Jenda připraví s majkiii texty na blog
 • V termínu od další neděle 8.11.- 15.11.
 • Bude uvedeno také ve společenství modlitba za signaly.cz (majkiii, Jenda)
 • Vojtec – vypustí emailovou lavinu
 • Propagace odstartuje ve čtvrtek
 • Banner pro akci vytvoří HejTi
 • blog a akce se spojí dohromady – HejTi