Na tiskové konferenci Rebecca st. James odpovídala na otázky zástupců jednotlivých médií, mezi kterými byly zastoupeny samozřejmě i signály.cz.Rebecca st. James popřála signálum.cz, aby vydávaly svědectví o Ježíši a koneckonců, povzbudila všechna média, aby jejich službou spolešnosti, bylo zvěstování evangelia.

"Internet je často zneužíván pro zlé věci, proto je skvělé, že existují projekty, které jsou křesťanské a dobré a chtějí přinášet dobré poselství všem."  Odpověděla Rebecca na otázku signálů.