Signály.cz

Signály.cz jsou komunitní web pro křesťanskou mládež. Našim cílem je podporovat rozvíjení vztahů mezi mladými křesťany a jejich setkávání v reálném světě, přispívat k jejich duchovnímu i osobnostnímu růstu a vytvářet prostor pro jejich komunikaci, sdílení či kreativní vyjádření. Signály.cz jsou projektem mladých pro mladé.

Web signály.cz spravuje občanské sdružení signály.cz

Registrace na signály.cz

Registrací získáš možnost aktivně zasahovat do dění na signály.cz. Budeš si moci nejen prohlížet veškerý obsah, ale i jej vytvářet. Jak se na signály.cz orientovat zjistíš v krátkém videu.

Autorizace - signály point

Autorizovaný je ten uživatel, který prokázal, že údaje a vložená fotografie, které zadal při registraci na signály.cz, jsou jeho a jsou pravdivé. Tento uživatel je proto důvěryhodný a má na signály.cz více práv. Takový uživatel má na svém profilu zelené razítko s nápisem "Autorizovaný uživatel".

Uživatel, který žádá o autorizaci, musí mít na svém profilu:

  • Nahranou fotografii vyhovující stanoveným podmínkám. (Po autorizaci si fotku může změnit, ale kontroluje se, jestli na ní je pořád tatáž osoba.)
  • Pravdivě a správně vyplněné své jméno, příjmení, věk a pohlaví.

Autorizaci provádějí určení autorizátoři. K autorizaci je nutné osobní setkání a předložit průkaz totožnosti (OP, pas nebo jiný doklad s fotografií).