Milí uživatelé a příznivci Signálů!

Toto přání píšu jako prozatímní koordinátorka redakčního týmu, zároveň ale s předáním pozdravů i od ostatních členů, dobrovolníků a podporovatelů, se kterými Signály společně provozujeme.

Členové starobylých východních katolických a pravoslavných církví se obyčejně na den Vzkříšení Páně zdraví místo obvyklého pozdravu slovy: „Kristus vstal!“ a odpovědí: „Opravdu vstal!“ Je to dobrý způsob, jak si celý den připomínat nejradostnější a nejvýznamnější událost v dějinách křesťanství – vítězství Ježíše nad smrtí a vším zlem.

Za realizační a redakční tým Signálů bych vám tak chtěla popřát co nejradostnější nejen dnešní slavnostní den, ale i dobrý každý další. Ať na to, že Kristus opravdu vstal, nezapomeneme nejen v neděli, ale v žádné životní situaci, dobré ani špatné. Jak řekl biskup Pavel Konzbul, "v pouhých dvou andělových slovech - Byl vzkříšen! - leží největší tajemství a největší premisa naší víry," největší opora našeho života v momentech optimismu i beznaděje, přičemž si během života procházíme všichni obojím. Snažme se, ať na tato slova nezapomínáme (nebo se alespoň zase brzy rozpomínáme). 

Požehnané Velikonoce!

@jordanna

Zdroj obrázku: Pixabay.com/ CC0 Creative Commons