Spolek signály.cz vyhlašuje druhé kolo svého grantového programu Dobrý skutek.
Je určen pro uživatele, kteří mají dobrý nápad jak zlepšit své okolí nebo své společenství, ale potřebují k tomu finanční podporu.

Kolik peněz můžu dostat?

Celková letošní částka k rozdělení je předpokládána ve výši 20.000 Kč. Každý vybraný projekt může získat od dvou do deseti tisíc korun.

Loni signály.cz podpořily dva projekty: Cesta identity (kategorie Podpora rodin a dětí) uživatelky Justiny Trličíkové a Projekt (kategorie evangelizace) uživatele Rostislava Šerého, oba částkou 10 000,-.

Jak to funguje?

Žádost o grant musí podat autorizovaný uživatel Signálů mladší 27 let, případně skupina uživatelů se zástupcem podle předchozí charakteristiky.

Letos budou podpořeny až 4 projekty z kategorií (k tématu):

A: Péče o společný domov ve světle encykliky Laudato si (environmentální projekty)
B: Hlas pro mladé (projekty, které zvýší aktivitu mladých v církvi nebo jejich angažovanost pro svět)
C: Na periferii (podpora osob na okraji společnosti)
D: Křesťanské umění

Více informací, jak žádost napsat a poslat, je k dispozici na blogu dobryskutek.signaly.cz

Kdy a dokdy?

Žádost o grant je možné poslat nejpozději do 30.11.2018.
Do 15.12.2018 bude rozhodnuto, které projekty se podpoří a jakou částkou.
Čas na zrealizování projektů bude do 30.6.2019.
Na administrativní záležitosti jako vyúčtování nebo podání závěrečné zprávy pak bude čas do 31.8.2018.

Líbí se vám záměr podporovat projekty mladých křesťanů? 
Máte možnost finančně podpořit (=navýšit)  dotační částku? Staňte se naším partnerem. Děkujeme.

 

(Pixabay/CC0 Creative Commons)