V týdnu od 29. července do 5 srpna 2018 proběhl na ADCŽM Přístav v Rajnochovicích letní křesťanský RAFT camp. Účastníci sice nevyjeli na žádnou českou řeku (a dokonce ani na místní rajnochovický potok), ale vyrazili “na hlubinu” s Ježíšem na palubě svého raftu, svého života.

RAFT camp je akcí pro mládež od 16 do 25 let a program je opravdu nabitý. Účastníci se mohli těšit z katechezí, přednáškových „doků“ či svědectví se zajímavými hosty - například sestrou Gabrielou Vlkovou, P. Tomášem Stroganem, P. Karolem Matlokem, P. Karlem Skočovským nebo diplomatem Pavlem Fischerem. Speciální “pohybový dok” měl sportovec Dominik Masař a své svědectví o životě s Bohem a cellem přišel podat cellista Petr Špaček z Prague Cello Qaurtet. RAFT camp si také nenechal ujít olomoucký biskup Josef Nuzík, který akci navštívil a sloužil pontifikální mši v místním farním kostele.

(cellista Petr Špaček z Prague Cello Qaurtet, foto RAFT camp)

Účastníci se scházeli také ve svých „raftech“, tj. ve skupinkách, do nichž byli rozděleni dle svého věku. V  každém „raftu“ byli pro mládež dva vedoucí "zadáci” a jeden „CC (Crew Chaplain)“ neboli „lodní kaplan“. Ve svých raftech mladí reflektovali katecheze, modlili se, nebo hráli hry.

Nemohu opomenout i jedno z nejfrekventovanějších míst na RAFT  campu – kavárnu „Podpalubí“, kterou pro RAFT camp zrealizoval František Javůrek (@Frantisek). Tam se také Signály.cz usídlily se svým s.pointem. A když se řekne, že „Podpalubí“ bylo jedno nejfrekventovanějších míst na RAFT campu, tak tomu opravdu bylo! V „Podpalubí“ bylo mimo jiné i skvěle vidět, jak se tvoří skutečné živé společenství. Mladí se sešli v kavárně a diskutovali opravdu o všem, témata byla pestrá a některých diskusí se zúčastnili i „CCs“.

Zábava a diskuze nicméně nezastínily hlavní duchovní program. Jeho hlavní téma bylo „S Ježíšem k jádru Evangelia“ - hledala se odpověď na otázku, co je skutečně jádrem křesťanství a křesťanského života. Mladí si mohli prožít modlitbu růžence netradičním způsobem, křížovou cestu, večer přímluvných modliteb, kdy se modlili jeden za druhého, večer smíření, v němž mohli plně vyznat své pády a bolesti v uzdravující svátosti smíření, celonoční adoraci Nejsvětější svátosti a závěrečný večer chval se zpěvy Taizé.

V závěru celého RAFT campu zazněla svědectví od samotných účastníků o tom, jak se jich dotýkala Boží přítomnost a jak tuto Boží přítomnost prožívali (jedno se objevilo i od @Pedro1 na Signálech).

Nezbývá už nic jiného, než popřát účastníkům RAFT campu 2018, aby pláli ohněm Ducha svatého, aby stále měli na paměti tu krásu Boží přítomnosti, kterou prožili a aby jejich srdce stále hořela láskou!

Za redakci Signály.cz
@PetrST