Moře mé

ze mne

po kapkách

vytéká

 

Vem si mé moře

Tobě se vylévá

 

Chodíš

sbíráš ty kapky

a navlékáš náhrdelník z perel

 

Jednou mi jej připneš na krk

a mé slzy mi budou ozdobou

 

foto: @KMirjam