Milí uživatelé Signálů! 

Jak jste si mohli všimnout, v horní liště přibyla ikonka "Materiály". 

Je to přístup do online databáze materiálů pro animátory, vedoucí a další skupiny. 

Požadavek na vznik tohoto centrálního úložiště materiálů na podporu aktivit mladých vzešel ze závěrů Celostátního fóra mládeže, konaného v Olomouci v únoru roku 2017. Sekce pro mládež České biskupské konference, která si vzala její vytvoření na starosti, se rozhodla využít jako platormu právě Signály.  

Původním přáním bylo, aby úložiště obsahovalo duchovní a formační materiály pro animátory a vedoucí kolektivů a klubů mládeže, ale také konkrétní inspiraci pro odpočinkové volnočasové aktivity. V současné podobě je v ní vyhrazen prostor i pro další skupiny, mimo jiné pro manžele, snoubence, biřmovance nebo katechumeny.
Jednotlivé materiály jsou rozděleny do kategorií podle témat, cílových skupin a typů – například filmy, hudba, pracovní listy nebo kompletní programy na setkání nebo tábory. Kombinovaným vyhledáváním si tak každý může najít materiály přesně pro svou potřebu.

Databáze je založena na vzájemném sdílení. Každý, kdo má nějaké materiály jako např. hry, duchovní program, katecheze apod. se zde o ně může pro inspiraci podělit s ostatními. Systém zároveň nechce duplikovat to, co už na internetu existuje, proto jako rozcestník umožňuje i vkládat odkazy na již existující úložiště.

Pro vkládání materiálů je třeba být na signály.cz registrovaný. Pro pouhé prohlížení a stahování je databáze přístupná všem uživatelům internetu bez nutnosti registrace. Systém podporuje přímé vkládání běžných typů souborů. 

Nejen my se těšíme na vaše příspěvky!

RT signály.cz

 

Zdroj obrázku: Pixabay.com. CC0: Rawpixel