V roce 2017 jsme slavili desetiletí existence Signálů jako komunitního webu. Teď, začátkem dalšího roku je opět čas na několik ukázkových statistik toho, jak si vedeme – například po stránce uživatelské a blogové. Do statistik jsme NEZAHRNULI blogy a společenství, které spravuje přímo realizační a redakční tým.

Nejedná se samozřejmě o všechny možné metriky - pokud by mezi uživateli byl zájem o některé další konkrétní parametry, napište nám, prosíme, do komentářů a pokud to bude možné, zpracujeme je. 


Uživatelé – noví i stávající

Během roku 2017 na Signály přišlo 5 770 uživatelů.
Z toho nových návštěvníků, kteří si vytvořili profil, bylo 1957.
Nejstaršímu autorizovanému uživateli je 83 let.

Bráno podle věku, nejpočetnější skupině uživatelů (autorizovaných i neautorizovaných) je 27 let, následuje 26 a 24 let.
Autorizovat se nově nechalo 124 uživatelů.

Přehled nejaktivnějších blogů

 
Blogy, autoři a počty příspěvků za loňský rok


Počet blogových příspěvků na Signálech vždy za celý rok.
Údaj k roku 2018 se počítá k 16.2.2018

Aktivity společenství:

Podle počtu aktivních členů jsou nejaktivnějšími společenstvími:

  1. Česká republika – 390
  2. Římskokatolická církev – 332
  3. Evropa - 323
  4. Křesťané – 293
  5. Ženy, matky, manželky – 193
  6. Vysokoškoláci – 167

Zejména v prvních třech jmenovaných společenstvích byly častým tématem příspěvků prezidentské volby.
Z diecézních společenství je nejaktivnější arcidiecéze Olomoucká (112), z regionálních Jihomoravský kraj (106).