Vojta Trmač (Vojtec)

Komunitní web signály.cz se mi zalíbil hned od počátku po spuštění v roce 2007. Byl tak atraktivní, že jsem brzy měl na signály.cz široký okruh svých přátel, kteří je aktivně používali zejména prostřednictvím nástrojů pro společenství a brzy jsem také začal s chodem signály.cz pomáhat.

Přelomovým okamžikem pro mě bylo setkání mládeže Activ8 na Velehradě v létě 2008, kde jsem byl součástí velkého týmu ve stanu signály.cz pod vedením mé budoucí manželky. Na podzim 2008 mě HejTi uvedl do Realizačního týmu signály.cz s odpovědností za sekci marketing a propagace. V oblasti marketingu jsem se mohl opírat o výborného grafika Ondru Válku, který razil velmi zdařilý jednotný vizuální styl signály.cz. V oblasti propagace se podařilo shromáždit tým desítek spolupracovníků po celé republice. Do mé činnosti spadala také koordinace autorizátorů, propagační materiály, správa společenství, sběr statistik a zpětné vazby, podpora, nápověda a stále se vynořující problémy s některými uživateli.

Byly ale i oblasti, kde jsem ve své sekci mnoho nedokázal, jako rozkročení signály.cz i do jiných křesťanských církví nebo širší zapojení do života katolické církve, spolupráce s jinými subjekty a médii, to se dnes snad daří i lépe. Pracovali jsme tehdy s ideou "mladí sami sobě". Jádro uživatelů bylo tehdy ve věku 17-23 let a bylo skvělé, že se celkem dařilo mít z této věkové kategorie i jádro autorů blogových a diskuzních příspěvků i spolupracovníků signály.cz ve všech sekcích.

Z týmu jsem odešel po skončení studia mimo jiné proto, že už jsem si připadal od cílové skupiny příliš vzdálen. Přál bych signály.cz, aby dokázaly znovu novou generaci mladých nejen oslovit, ale také se jim odevzdat do jejich rukou, neboť komunitní web bude vpravdě komunitní jen tehdy, bude-li si jej komunita tvořit sama.

 


 

Jste tu s námi? 
Podělte se o svoje zážitky na signály.cz! 
Pište na anna.jordanova@signaly.cz