29. - 30. 3. 2017 proběhlo další zasedání Sekce pro mládež ČBK. Ve středu jsme se sešli společně s vedoucími přípravných týmů pro Celostátní setkání mládeže v Olomouci na biskupství v Ostravě. Přinášíme některé zajímavé body jednání a rádi bychom zvlášť upozornili na poptávku po dobrovolnících, kteří by mohli pomoci při zajištění průběhu letošního CSM. Pokud byste mohli nabídnout své síly, kontaktujte Jirku Nováka na emailu novak@cirkev.cz

 

 

Z jednání o CSM Olomouc:

 

Skupinka informace stále hledá členy do svého týmu, především kluky.

 

Organizace Orel pro účastníky připraví 15 sportovišť. Zatím nevíme, jak se budou mladí na sporty přihlašovat.

 

Tv Noe bude mít v Olomouci během CSM 2 studia. Zajistí přenos jak z programu, tak z pouti na Svatý kopeček. Dále živé vstupy na sociální sítě a do vysílání.

 

Hudební skupinka vybírá písničky a chystá zpěvník.

 

Rádio Proglas bude na CSM po celou dobu. Plánuje několik živých vstupů s účastníky i organizátory a možná zajistí i přímý přenos mše svaté.

 

Na setkání plánujeme otevřít i poradny – gynekologická, psychologická a sociální.

 

CSM propagujeme poprvé cíleně i na církevních školách. Stále jsou mladí, kteří o setkání neví a nevěděli ani o setkání v Krakově s papežem! Propagace probíhá i mezi skupinkami, které se připravují na biřmování. V Olomouci a v Ostravě se hledají ještě dobrovolníci, kteří by se do této činnosti zapojili.

 

Propagace: bylo by dobré zveřejnit už jména alespoň některých hostů/přednášejících, aby to mladé nalákalo.

 

Hledají se i sálisté. Měli by být zodpovědní a technicky zdatní.

 

Stravování: večeře jsou předjednané, ceny jako před 5 lety!:)

 

Moderace přednášek hlásí také nedostatek lidí v týmu, pokud víte o někom schopným dejte vědět Anežce.

 

Pořadatelé hledají 30 lidí do týmu, ideálně kluky.

 

Tvořivé dílny: 2-3 lidi se ještě hledají.

 

Výzdoba: jednotlivé PT – posílejte všechno, co chcete připravit, aby se toho co nejvíce udělalo dopředu.

 

Zdravotníci hledají pomocníky, alespoň 5.

 

Na expo povolání se už nahlásilo 62 hnutí, řeholí, organizací!

 

Signály budou mít stan a wifi, řeší technické podrobnosti. Další program je zatím překvapení.

 

 

Další jednání

 

Zhodnotili jsme fórum mládeže. Je třeba vytyčit jasné cíle, které do určitého času naplníme, jako odpověď na náměty delegátů. Jednak na diecézní úrovni, ale i na celostátní.

 

Ohledně úložiště materiálů jsou dvě varianty: pod signály.cz nebo jako samostatný web. Oba návrhy mají své pro i proti. Jednání bude pokračovat na SFK v dubnu a v červnu se na dalším zasedání definitivně rozhodneme.

 

Biskupové vybízejí i mladé k účasti na Národním pochodu pro život v sobotu 22.4. 2017. Zkusme tam pozvat a nejlépe i doprovodit mladé, alespoň autobus za každou diecézi.

 

Na Signálech je stále možnost odpovídat na otázky k synodě o mládeži do konce dubna.

 

V září 2018 se chystají Katolické dny. Asi v Praze a počítá se se zapojením mládeže.

 

Schválen jazykový úzus Sekce pro mládež:

 • celostátní setkání mládeže (kdekoli – obecné označení – vše malé)

 • Celostátní setkání mládeže v Olomouci (nebo 2017)

 • 6. celostátní setkání mládeže v Olomouci

 

Dále upozorňujeme, že u světových dnů mládeže se používá tento úzus:

 • Světový den mládeže v Panamě.

 • Světový den mládeže 2017.

 • XXXII. světový den mládeže

 • 32. světový den mládeže

 • množné číslo označuje více světových dnů a proto je vždy s malé

 

Identita Sekce pro mládež a její místo v církvi:

 • DCM máme skutečně svou cestu. Je jí třeba kráčet poctivě a kvalitně. Buďme tím, čím jsme.

 • DCŽM jsou drahocenným pokladem, darem, ale také velikou námahou. Formace se tam děje především životem, díky společenství.

 • Sekce pro mládež a jednotlivá DCM musí reflektovat život mladých nyní a teď, ale nesmí se unášet na aktuálně módních vlnách.