Ve dnech 8. – 9. 2. proběhlo v Osové Bítýšce pravidelné zasedání Sekce pro mládež ČBK. Zasedání probíhá většinou jednou za dva měsíce vždy v jiné diecézi na biskupství a na diecézním centru života mládeže. Zasedání se účastní často i biskup Pavel Posád, delegát ČBK pro mládež. V lednu jsme zde prezentovali přehled činnosti Sekce. Dnes vám přinášíme pár stručných informací z posledního jednání, kterého se zúčastnily i Signály.


(foto: redakce)

 

Jako první bod programu bylo Celostátní fórum mládeže, které je nyní ale už za námi. Závěry z akce si můžete přečíst zde.

Nejdelší čas byl právem věnován Celostátnímu setkání mládeže v Olomouci. Celé téma se řešilo velice podrobně a prakticky. Na zasedání byli pozváni i zodpovědní za jednotlivé přípravné týmy. Nemůžeme zde vypisovat všechno, ale aspoň nastíníme pár zajímavých bodů pro představu:

 

 • Specifikace trasy, kterou se půjde společnou poutí na Svatý kopeček

 • Jak nahoře zajistit občerstvení.

 • Pořadatelé, ubytovatelé a zdravotníci hlásí, že mají málo lidí v přípravném týmu.

 • Sekretariát Sekce pro mládež informoval o probíhajícím jednání s ČD o dopravě účastníků na setkání.

 • Režie hledá osvětlovače.

 • Prosba na techniky a stavbaře, aby, co lze, stavěli bezbariérově.

 • Skupinka doprava shání auta.

 • Místo, kde se budou převlékat kněží přede mší svatou?

 • Informace o novém modlitebním společenství.

 • Jak zajistit noční hlídání všech našich prostor.

 • Chystá se k nám několik mladých lidí i z Polska!

 • Během setkání proběhnou i setkání mladých po diecézích.

 • Informace ze skupinky propagace, co vše dělají a co ještě plánují + apel na osobní zvaní účastníků.

 • Řešil se i návrh možné aplikace do mobilů s programem setkání.

 • A spousta dalších praktických věcí a detailů.

 

Důležitým momentem je pak prostor pro jednání v menších skupinkách jednotlivých vedoucích přípravných týmů o skutečnostech, ve kterých se jejich práce a zodpovědnost prolíná. Například – požadavky na stavbaře, techniky, režie se musí domlouvat s výzdobou, modlitbou, ubytovatelé s pořadateli atd.

S velikou vděčností a hrdostí je možné pozorovat, kolik mladých lidí dobrovolně s vysokým nasazením a odborností připravují tak obrovskou akci na národní úrovni.

 

Na zasedání byla také schválena nová Směrnice ČBK o kurzu animátorů. Výsledek dlouhé práce a snažení. Směrnice je vodítkem pro všechny diecéze a výborným materiálem pro budoucí realizátory kurzů animátorů.

 

9. března se uskuteční v Praze na ČBK Den o sociálních sítích. Clem je prohloubit znalost sítí a schopnost jich využít v práci Sekce pro mládež ČBK. Prostor dostanou i signály.cz.

 

ČBK podpořila Pochod pro život (22. 4. 2017). Prosíme o rozšíření mezi mladé a další, aby se tohoto pochodu zúčastnili nebo pomohli s organizací. Propagovat budeme i na Signálech.

 

Budou vydány znovu upravené knihy Pojď a následuj mě I, II. určené jako materiál pro práci ve společenství mládeže.

 

Na Signálech zveřejníme otázky k Synodě o mládeži v roce 2018.

 

 

Sepsal na základě oficiálního neveřejného zápisu Realizační tým signály.cz