V minulém článku o hospodaření spolku, jsme slíbili představit naše plány pro rok 2017. Letos Signály čeká velká výzva. 15. - 20. srpna se uskuteční v Olomouci Celostátní setkání mládeže. Pořadatelé očekávají minimálně 6.000 účastníků a my tam budeme s nimi! Nabízí se skvělá šance oslovit nové potenciální uživatele a spolupracovníky. Před deseti lety, přesně 13. 8. 2007, byly Signály v podobě komunitního webu spuštěny právě na takovém setkání mládeže v Táboře. Více informací o historii webu jsme publikovali zde

Signály se snažíme spolu s vámi neustále vyvíjet a držet krok s novými požadavky. Podněty k nám přichází většinou od samotných uživatelů. Na přelomu roku jsme uskutečnili i rozsáhlejší debatu a analýzu mezi Diecézními centry pro mládež a účastníky jejich kurzu animátorů. Snažíme se vyvážit potřeby uživatelů s dalšími vizemi a možnostmi Realizačního týmu a týmu vývojářů. Z různých zpětných vazeb, které máme, vychází, že největší plus vidí uživatelé v:

  1. křesťanském prostředí
  2. důvěře mezi uživateli
  3. obsahu = hlavně blogy a seznam akcí

Prakticky tedy pro zachování toho nejcennějšího stačí, abychom se sami (my uživatelé) dobře chovali a občas něco napsali:)

Prostředí na Signálech se má vyznačovat úctou, respektem a sdílením trvalejších hodnot. Signály vnímáme jako velké společenství, které se obohacuje navzájem a pomáhá si na cestě za Kristem. Výzvou a zodpovědností pak je, aby se zde nikdo necítil sám. 

V roce 2017 chceme více motivovat k psaní blogů, podporovat společenství, prezentovat a propojovat jiné křesťanské projekty. Propagaci webu budeme zajišťovat i na církevních školách a formou plakátů do všech farností. Vkládáme náhled z mentální mapy signály.cz 2017:

S většinou námi stanovených cílů nám mohou pomoci sami uživatelé. Fakticky s tím počítáme. Stačí třeba jen šířit dobré jméno Signálů, používat web, modlit se za sebe navzájem nebo i přispět doporučeným příspěvkem 200 Kč za rok na provoz webu. Děkujeme dopředu za spolupráci.

A na jaké nové služby nebo vylepšení se můžou uživatelé těšit? Náš vývojový tým chystá:

  • možnost vytvořit si web pro společenství mládeže
  • modlitební stěnu
  • možnost posílání dokumentů přes Signály
  • redesign stránek blogy / společenství / odjinud
  • "lajkování" komentářů, vkládání obrázků přímo na nástěnku, zasílání avíza na e-mail, hromadný chat

V úkolníčku mají vývojáři necelou stovku položek, které je vhodné vyřešit, ale které je zároveň vhodné raději veřejně nezmiňovat (neslibovat:). V průběhu roku, jak se bude dařit "držet kurz" případně rádi napovíme.

Je skvělé, že mají signály.cz svoji pevnou uživatelskou základnu a neustále přibývají noví uživatelé. Je skvělé, že zde máme hodnotný obsah díky vám - uživatelům. Je skvělé, že stále pro Signály pracuje spousta dobrovolníků. Starejme se dobře o tento náš jedinečný prostor a važme si ho.

A pár tipů na závěr:

Váš Realizační tým