Provoz komunitního webu signály.cz zajišťuje spolek signály.cz, z.s., který zaměstnává koordinátora projektu, několik redaktorů, grafika, vývojáře a marketingového specialistu. Klíčová je však také práce mnoha dobrovolníků, bez jejichž pomoci by Signály nemohly nabízet služby v nynějším rozsahu.

 

(Foto: Max Pixel)

 

Zdroje finančních příjmů

Naším největším donátorem je Česká biskupská konference, která pravidelně každý rok pokrývá hlavní část rozpočtu. Další finanční příjem zajišťují členské příspěvky členů spolku signály.cz, příspěvky členů Klubu přátel, granty, sponzoři, DMS, příjem z reklamy a prodej zboží. Výdaje na provoz signály.cz se v posledních letech pomalinku zvyšují, především kvůli zvyšující se komplexnosti webu a navázání na další projekty Sekce pro mládež, což klade vyšší nároky na údržbu a kvalifikaci vývojářů.

Celkový plánovaný výdajový rozpočet Signálů na rok 2017 je 1.350.000 Kč. Na jeho pokrytí je závislý vývoj nových služeb, které bychom rádi letos spustili. Do této částky není započítaná práce mnoha dobrovolníků.

Abychom pokryli všechny výdaje, chceme poprosit uživatele Signálů, kteří si to mohou dovolit, o podporu na provoz a vývoj webu částkou 200 Kč / rok. Takový příspěvek výrazně pomůže pokrýt náklady, na které nestačí dotace ČBK a umožnil by i vyšší nezávislost portálu.

Příspěvek je možné poslat jako dar na účet Signálů 2900570454/2010 nebo jako členský příspěvek člena spolku. Těm, kteří nám přispívají nebo pomáhají, nabízíme členství v Klubu přátel, kde mohou získat některé výhody. Rádi zašleme potvrzení o daru pro daňové zvýhodnění. Zájemci o vstup do spolku signály.cz naleznou pokyny zde.

Všem našim dárcům upřímně děkujeme! Pán odplať štědrost a důvěru.

 

Rozpočet pro rok 2017

Výdajové položky:

osobní náklady (mzdové, cestovní)

služby (nájem a provoz kanceláře, housing a zálohy serveru, účetní služby, pronájem domén)

vybavení (pro server a provoz)

marketingové výdaje (propagační materiály a prezentace na akcích)

investice (vývojové kempy, hardware, software)

účast a propagace na Celostátním setkání mládeže v Olomouci

Položky kryté z jiných nebo vlastních zdrojů

ples signály.cz

projekty z dotace Renovabis (video seriál o církvi, školení mladých programátorů, některé programátorské práce)

Kdo a jak se podílí na chodu webu?

Koordinátor – administrace spolku, finanční a dotační řízení, řízení jednotlivých sekcí, komunikace s partnery

Šéfredaktorka – řízení redakce a koordinace obsahu na signály.cz

Redaktoři – publikace článků s.magazínu, tvorba Slova na den, zajištění chatu s osobností, spolupráce na knize po národním setkání mládeže, správa účtů na sociálních sítích

Vývojáři – údržba a vývoj nových služeb

Grafik – vývoj graficky webu, PR materiály

Marketingový specialista – správa e-shopu, propagace na akcích, správa inzerce, PR materiály

Dobrovolnické pozice: duchovní doprovázení, technická podpora, správa serveru, výběr z blogů, tipy na videa, tipy na fotky, schvalování a tipování akcí, autorizátoři, správci podporovaných společenství (modlitba, práce, PPR, manželství atd.), vkládání Slova na den, někteří redaktoři s.magazínu, členové Duchovní podpory, někteří externí programátoři. Dohromady pro signály.cz pracuje přes 30 dobrovolníků! Pán odplať.

Co nového v roce 2017 bychom rádi s vaší pomocí za přijaté finanční dary nabídli?

To vám napíšeme příště ?

Děkujeme také všem, kteří se za Signály modlí a nebo pomáhají s jednorázovými úkoly.

za Realizační tým signály.cz

Václav Vacek