V kostce o Sekci

 • Sekce pro mládež České biskupské konference není organizace pro mládeže, ale nástroj biskupů, jak sloužit mladým lidem a jak je zapojovat do evangelizace svých vrstevníků.

 • Sekci pro mládež ČBK tvoří kněží a laici, kteří jsou svými biskupy pověřeni službou v arci/diecézních centrech pro mládež (A/DCM) a arci/diecézních centrech života mládeže (A/DCŽM: Křižovatka – Příchovice, Vesmír, Nazaret – Praha, Přístav - Rajnochovice, Mamre – Osová Bítýška, Ktiš, Stará Ves)

 • Ve své službě sleduje podporu mladých věřících a jejich společenství, protože evangelizace mezi mladými lidmi je především záležitostí aktivních věřících, kteří mají zázemí ve společenství. Centra života mládeže jsou místy živého společenství, kam mohou mladí přicházet nejen na akce, ale i na pobyty jen tak. Zve ke spolupráci všechny, kteří v katolické církvi pracují s mládeží.

Z aktivit

 • Koná kurzy animátorů společenství mládeže.
 • Pořádá diecézní, celostátní a světová setkání mládeže; fóra mládeže, celostátní setkání animátorů.
 • Provozuje Signály.cz
 • Vydává časopis: Budoucnost církve
 • Stojí za vydáváním časopisu IN! – dívčí svět

Aktuální krátkodobé cíle dle Pastoračního programu

Pastorační program si Sekce pro období 2014 – 2018. Jako základní pastorační linie v tomto období byla určena podpora mladých věřících a jejich společenství, ve kterých se mohou mladí lidé setkat s Kristem. Takoví mladí se pak stávají evangelizátory vrstevníků.

Hlavní akce organizované Sekcí:

 

 

Formační materiály

Na základě dobrých zkušeností jsou vypracovány na každý školní rok formační materiály pro společenství:

 • 2014 – Na cestě k člověku – antropologie,
 • 2015 – Církev a společenství,
 • 2016 – Křesťan ve víru světa – sociální nauka církve,
 • 2017 – Víra, ctnosti, svátosti
  Bude vydán revidovaný dvouletý manuál pro společenství: Pojď a následuj mě I a II.

Dokumenty najdete na cirkev.cz.
Další vzdělávací program pro společenství byl vypracován společně s rádiem Proglas. Jednotlivé díly jsou k dispozici zde a zde.

P. Karel Skočovský, Ph.D. připravil další soubor videí s tématem Bůh, sex a manželství. Všechny díly a další komentáře s příspěvky k nim jsou v příslušném společenství.

Filmy

(Více na Youtube kanálu Sekce pro mládež)

  Dále probíhají diskuse o zkvalitnění animátorských kurzů, udržitelném rozvoji DCŽM, o vývoji signály.cz atd.

 

 Zdroj: Pastorační program Sekce pro mládež ČBK na podporu společenství mládeže pro období 2014 – 2018