Náklady na chod webu

položka

MJ

celkem Kč

poznámky

odměna koordinátora webu

2.000

12

24.000

viz náplň práce
vývoj - údržba, opravy a nové funkce

20.000

1

20.000

dle potřeby a množství získaných prostředků
příspěvek na chod spolku

 

 

25.000

cca 1/3 rozpočtu spolku
   

69.000

nutno sehnat

 

Náklady na chod spolku signály.cz, z.s.

položka

MJ

celkem Kč

poznámky

režijní a spotřební materiál

200

12

2.400

kancelářské potřeby, šanony, tisk
nájem kancelář

500

12

6.000

sídlo spolku, archiv účetnictví
účetní spolku

2.000

12

24.000

 
účetní software

4.300

1

4.300

nutná roční aktualizace
domény a služby třetích stran

2.000

1

2.000

 
odměna koordinátora spolku

3.000

12

36.000

viz náplň práce
   

74.700

náklady rozděleny mezi projekty Magazín a komunitní web