Požehnané svátky vám všem ze srdce přejí signály.cz!

Nechť radost ze Zmrtvýchvstání nekončí, zůstává v nás a dokážeme toto světlo nést denně mezi lidmi dál!

"Není zde; byl vzkříšen, jak řekl."   Mt 28, 6

Ať radost ze vzkříšeného Krista je skutečnou radostí nás všech.

Realizační tým sinály.cz