Se sirupem (novou verzí signály.cz) chceme nabídnout i zajímavou možnost podpory konkrétních dobrých skutků pomocí grantového programu s příznačným názvem Dobrý skutek.


Cílem programu je nejen reálná finanční podpora dobrých skutků ochotných lidí, ale i budování solidarity, ukázání příkladů a zapojení se do reálného života. Rozhodli jsme se proto shromažďovat finanční prostředky, které následně v rámci programu nabídneme vybraným mini projektům žadatelů.

Kdo může žádat o podporu?

Žadatelé budou moci být pouze autorizovaní uživatelé signály.cz.

Co bude program Dobrý skutek podporovat?

Podporovat chceme zejména tyto oblasti:

  • ochrana kulturních a náboženských památek;
  • pomoc seniorům, handicapovaným a sociálně vyloučeným osobám;
  • podpora rodiny a dětí;
  • prevence rizikového chování dětí a mládeže;
  • PR a marketing církve;
  • rozvoj dobrovolnické činnosti, podpora chudých;
  • vzdělávání a výchova;
  • lidská práva a environmentální témata;
  • podpora lidí zasažených přírodními katastrofami.

Žadatelé se budou muset zapojit do realizace dobrého skutku svým nasazením, vytvořením malého společenství, ale i zprostředkováním (prezentací) své činnosti ostatním uživatelům skrze signály.cz.

O zaslaných žádostech bude rozhodovat vybraná porota i samotní uživatelé signály.cz.

Výše poskytnutých finančních prostředků záleží na množství nashromážděných peněz. V tuto chvíli máme něco nad nulou. :) Kdo by proto mohl a chtěl přispět na konto Dobrý skutek, může svůj dar zaslat na účet veřejné sbírky signály.cz: 2600540640/2010 s variabilním symbolem 100.

Děkujeme za podporu a těšíme se na vaše dobré skutky.

PS: Přesné znění a pravidla programu Dobrý skutek včas zveřejníme na signály.cz. Mohou se mírně lišit od znění v tomto článku.