Zajímá vás, kolik stojí provoz signály.cz, odkud získáváme finance a jaké máme nápady do budoucna? Přinášíme vám náhled do hospodaření občanského sdružení signály.cz.


Provoz signály.cz zajišťují k dnešnímu dni čtyři zaměstnanci placení na poloviční úvazek: koordinátor, šéfredaktorka, programátor a marketingová specialistka. Klíčová je však také práce desítek dobrovolníků, bez jejichž pomoci by signály nemohly nabízet služby v takovém rozsahu. Přesto i nadále hledáme pomoc od ochotných lidí a to hlavně v oblasti programování a redakce.

Zdroje finančních příjmů

Naším největším donátorem je Česká biskupská konference – nejen naše hospodaření, ale i celkové směřování je v úzké spolupráci se Sekcí pro mládež ČBK. Další finanční příjem zajišťují členské příspěvky o.s. a příspěvky Klubu přátel, reklama, granty, drobné příjmy od dárců, DMS a prodej zboží.

Všem našim příznivcům upřímně děkujeme! Pán odplať štědrost a důvěru.

Výdajový rozpočet pro rok 2014

Mezi největší výdajové položky patří osobní náklady (mzdové, cestovní), služby (nájem, účetní), vybavení (pro servery, tiskárna) a marketingové výdaje (propagační materiály).

Režijní a spotřební materiál - 17.300,-
(papíry do tiskárny, tiskárna, vysavač, router, tonner, další drobné výdaje) 

Služby - 112.500,-
(nájem kancelář, internet, SIM, poštovné, poplatky, doména, reklama, propagace, účetní) 

Osobní náklady - 579.907,-
(mzdy realizační tým, odměny brigádníci, cestovné, úrazové pojištění zaměstnanců)

Investice - 58.000,-
(vývoj, server)

foto: pixabay.com, creative commons

Co plánujeme do budoucna?

Připravujeme nové služby a máme velké plány. :) Ty se však neobejdou bez dalších finančních prostředků. Pokud se nám je podaří sehnat, můžete se těšit například na:

Program Dobrý skutek

  • příležitost pro společenství získat finanční podporu pro dobrý skutek realizovaný ve své farnosti v malém grantovém programu signály.cz
  • nutno sehnat: 20.000 Kč

Vlastní videa

  • pokud se nám podaří zajistit sponzora, rádi bychom přinesli několik evangelizačně formačních videí typu stream.cz (zde se otevírá veliká možnost, jak jít s Božím slovem vstříc ostatním)
  • náklady na 1 video cca 10.000 Kč

Vzdělávací a formační webináře / e-learning

  • počáteční náklady cca 20.000 Kč

Nová verze signály.cz sirup

  • programátorské práce, které nejsme schopni zajistit z našich řad nebo z řad dobrovolníků

Pomozte nám realizovat tyto plány. Aktivně se zapojujte do dění na signály.cz, pomozte nám svou prací, staňte se členy Klubu přátel, kupte si něco z našeho e-shopu, pošlete DMS nebo jinak přispějte finančním darem.

Kdybychom rozpočítali stávající i plánované výdaje na jednotlivé autorizované uživatele, vychází nám na jednoho člověka něco málo přes 100 Kč. :)

Děkujeme vám za vaši důvěru,

Václav Vacek

za Realizační tým signály.cz