Přinášíme vám veřejný zápis ze 121. porady Realizačního týmu signály.cz, tentokrát s mírným zpožděním. :)


Účastníci porady:

Václav Vacek (koordinátor signály.cz), Honza Škrášek (vývoj), Renata Svobodová (redakce), P. Jenda Krbec (duchovní) a Míša Zobačová (marketing, propagace, PR).

Datum: 8. dubna 2014
Čas: 14.14
Místo: s.room, Kozí 8, Brno

Program:

Poradu jsme zahájili jako obvykle společnou modlitbou a četbou exhortace Evangelii gaudium.

Za poslední dva týdny jsme se zabývali těmito záležitostmi:

Vašek se zúčastnil zasedání Sekce pro mládež ČBK, kde proběhla diskuze o signály.cz a jejich používání Sekcí. Dále řešil bannery pro naše hledání dobrovolníků a Klub přátel, do kterého vás vřele zveme. V neposlední řadě přebíral Vašek úkoly od Marušky, která od dubna odchází z RT. (Nyní se s ní však zatím neloučíme, rozlučka ještě proběhne. :))

Honza také řešil technické věci okolo Klubu přátel a připravoval se na dev-day.

Míša stále řešila diecézní setkání mládeže a naši přítomnost na nich. Také průběžně aktualizuje seznam autorizátorů, propagovala všechny chystané novinky a zajišťovala mediální partnerství se Studentským Velehradem.

Renata se zabývala typickými redakčními věcmi, spoluvytvořila manuál pro Sekci pro mládež ČBK o signály.cz, připravovala se na dev-day a udělala na něj pomazánky. :)

Konečně jsme se rozhoupali k výběru jména pro novou verzi signály.cz. Jak si můžete přečíst v samostatném článku, zvítězil návrh sirup. :)

Debatovali jsme nad novým způsobem schvalování akcí, který nám nyní připadá neefektivní jak pro schvalovače, tak pro zadavatele akcí. Novinky budeme zavádět se sirupem.

Shrnuli jsme si veškeré akce, na které tento rok ještě pojedeme a přemýšleli, kde dále můžeme zviditelnit chystající se změny na signály.cz.

Také jsme se shodli na tom, že už teď nám Maruška chybí. :) Její práci zastává koordinátor Vašek, zvažovali jsme však vývoj do budoucna. Zároveň jsme probírali různé možnosti ohodnocení nových dobrovolníků, které stále sháníme.

Rozhodli jsme se pro vzkříšení urnystránky pro dobrovolníky na jednorázové úkoly.

Příští porada proběhne po Velikonocích 22. dubna ve 14.14.