Již 120. zasedání Realizačního týmu signály.cz proběhlo 25. března 2014. Zde si můžete přečíst, čím jsme se zabývali a kdo měl narozeniny. :-)


Účastníci porady:

Václav Vacek (koordinátor signály.cz), Honza Škrášek (vývoj), Renata Svobodová (redakce), P. Jenda Krbec (duchovní), Maruška Vrzalová (ekonomika) a Míša Zobačová (marketing, propagace, PR).

Datum: 25. března 2014
Čas: 14.14
Místo: s.room, Kozí 8, Brno

Program:

Poradu jsme zahájili jako obvykle modlitbou a četbou exhortace Evangelii gaudium na pokračování.

Od poslední porady jsme řešili tyto záležitosti:

Maruška podávala daňové přiznání, platila faktury a jednala s naší paní účetní.

Honza tvořil dotazník pro uživatele (viz dále) a vyřizoval administrativní záležitosti.

Vašek se připravoval na zasedání, dělal novou prezentaci představující signály.cz, zajišťoval nám datovou schránku, jednal o Celostátním setkání animátorů a aktualizoval pravidla pro umisťování bannerů na signály.cz.

Míša se aktivně připravovala na diecézní setkání mládeže, pracovala na mediálním partnerství s Katolickou charismatickou konferencí a aktualizuje seznam autorizátorů.

Renata kromě klasických redakčních věcí (články, videa, komunikace) intenzivně hledala (a hledá) nové dobrovolníky do redakce.

Nejvíce času z porady nám zabralo dolaďování nových letáků a dotazníků pro uživatele, které budeme distribuovat na diecézních setkáních mládeže.

Také jsme z vašich skvělých nápadů vybírali jméno pro novou verzi signály.cz! Vyselektovali jsme pár nejlepších, avšak po debatě jsme uznali, že si to musíme nechat projít hlavou. Na příštím zasedání již jméno vybereme. Můžete tedy být napjatí o chvilku déle. :-)

Řešíme také aktualizaci našeho seznamu autorizátorů a jejich organizaci do budoucna.

Naplánovali jsme, co si kdo z nás připraví na „dev-day“ – den strávený plánováním nové verze, který proběhne v sobotu 5. dubna.

V neposlední řadě jsme na poradě gratulovali Míši k narozeninám, předali jí dárek a ujídali kremrole, které nám donesla. :-)

Příští porada se uskuteční v úterý 8. dubna opět ve 14.14.