12. března 2014 proběhla 119. zasedání Realizačního týmu signály.cz.


Účastníci porady:

Václav Vacek (koordinátor signály.cz), Honza Škrášek (vývoj), Renata Svobodová (redakce), P. Jenda Krbec (duchovní), Maruška Vrzalová (ekonomika) a Míša Zobačová (marketing, propagace, PR).

Datum: 12. března 2014
Čas: 9.30
Místo: s.room, Kozí 8, Brno

Program:

Poradu jsme zahájili modlitbou a četbou kapitoly z exhortace Evangelii gaudium papeže Františka.

Jako obvykle jsme stručně shrnuli, čím jsme se v posledních dvou týdnech zabývali. Maruška připravovala doklady pro účetnictví a faktury. Řešila také poslední věci do projektu z grantu Renovabis.

Míša se spolu s dobrovolníky připravovala na Diecézní setkání mládeže. Připravila seznam akcí, na které tento rok pojedeme a zajišťovala mediální partnerství s festivalem United.

Renata jako obvykle psala články a připravovala téma měsíce. Kromě toho udělala rozhovor s Janem Balíkem a zvažuje změny v rubrice Slovo na den.

Honza se zabýval webhostingem a kromě programování i spoustou kancelářských prací.

Vašek řešil pravidla pro reklamy a bannery, byl na několika jednáních a zabýval se právními a jinými oficiálními záležitostmi.

Dále jsme společně řešili naši přítomnost Diecézních setkáních mládeže.

Připravujeme novou stránku a výhody pro naše současné i potenciální dobrovolníky. Budeme také provádět změny v organizaci občanského sdružení a můžete se těšit na jednu novinku.

Důkladně jsme probírali také přípravu větších změn na signály.cz. Mimo jiné jsme se shodli na tom, že musíme nové verzi vybrat jméno. :-)

Na příští poradu se sejdeme v úterý 25. 3.