118. porada Realizačního týmu signály.cz se uskutečnila 27. února 2014. Co jsme probírali a na jaké novinky se můžete těšit?


Účastníci porady:

Václav Vacek (koordinátor signály.cz), Honza Škrášek (vývoj), Renata Svobodová (redakce) a P. Jenda Balík za Sekci pro mládež ČBK. Omluveni byli P. Jenda Krbec (duchovní), Maruška Vrzalová (ekonomika) a Míša Zobačová (marketing, propagace, PR).

Datum: 27. února 2014
Čas: 14.00
Místo: s.room, Kozí 8, Brno

Program:

Poradu jsme zahájili jako obvykle modlitbou, avšak v netradičně mužském složení tří mužů a pouze jedné ženy. Zřejmě to mělo blahodárný vliv na naši produktivitu, neboť seznam úkolů, které jsme si zadali, je neobvykle dlouhý…

Nejdříve jsme shrnuli, čím se kdo za poslední dva týdny zabýval:

Maruška pracovala na závěrečné zprávě pro grant od Renovabis, s čímž ji pomáhala naše ex-koordinátorka Vendy. Dále vyhledávala nové grantové nabídky.

Náš nový koordinátor Vašek se převážně scházel s inspirativními lidmi a debatoval s nimi o signály.cz. Dále byl na školení a zajišťoval zajímavé nabídky pro uživatele signály.cz, o kterých bude poreferováno v pravý čas. :-)

Míša zhotovila plán akcí, kam tento rok pojedeme, zajišťovala dary do tombol nejrůznějších plesů a také se zabývala naší účastí na diecézních setkáních mládeže. Na většině z nich plánujeme mít stánek, být tam pro vás a nabídnout vám i nějaké novinky.

Renata pracovala na tradičních redakčních věcech: psala články, hledala zajímavá videa a fotky. Aktualizovala také informace o signály.cz na vybraných blozích, které budou mít nový formát. Renata uzavřela velké téma Rodina a začala s tvorbou nového tématu s názvem Lidská práce. Mimo jiné udělala i rozhovor s Vendy.

Honza připravoval zajímavé novinky, o kterých si můžete přečíst v jeho článcích (jednom pochopitelnějším a druhém ryze programátorském). Nejvíce času však strávil migrací webu.

S tím souvisí jedna radostná novina: do naší technické rodinky přibyl nový server Metod2, což je virtuální bratr Metoda, našeho hmotného serveru!

Kromě pracovních záležitostí jsme se také bavili - sešli jsme se totiž při příležitosti rozlučky s Vendy, která proběhla v přátelské a důstojné atmosféře. :-)

Co chystáme:

K letošnímu Týdnu modliteb za mládež (6.-14. dubna) bude dostupná praktická aplikace do mobilu s modlitbami, na jejíž přípravě se Honza podílí.

Plánujeme restrukturalizaci občanského sdružení signály.cz a nové výhody pro jeho členy.

Zajišťujeme také, aby na všech důležitých křesťanských webech bylo tlačítko pro sdílení na signály.cz

Těšit se můžete také na novou stránku pro naše potenciální dobrovolnice a dobrovolníky či na videotutorial o používání štítků.

Další porada se uskuteční ve středu 12. 3. 2014.