13. února se uskutečnila 117. porada Realizačního týmu signály.cz, které se poprvé účastnil i náš nový koordinátor. Zde si můžete přečíst, co jsme probírali.


Účastníci porady:

Václav Vacek (koordinátor signály.cz), Maruška Vrzalová (ekonomika), Míša Zobačová (marketing, propagace, PR), Honza Škrášek (vývoj), Renata Svobodová (redakce) a P. Jenda Krbec (duchovní).

Datum: 13. února 2013 
Čas: 9.45 
Místo: s.room, Kozí 8, Brno

Program:

Poradu jsme zahájili společnou modlitbou. Jak jste se zajisté dočetli v zápisu z minulé porady, naše koordinátorka Vendy odešla a od února ji nahradil Vašek Vacek. Proto se naše první oficiální porada s Vaškem nesla spíše v informačním a orientačním duchu.

Co jsme probírali:

Jelikož od začátku roku jsme přešli na jiný systém financování Realizačního týmu, probírali jsme také záležitosti s tím spojené.

Založili jsme nový účet u Fio banky kvůli veřejné sbírce pomocí DMS.

Chceme obměnit naše notebooky, které vozíme na akce, abychom vás na nich mohli autorizovat a abyste z nich měli přístup k internetu.

Chystáme se aktualizovat základní informace o signály.cz (o občanském sdružení, RT, atd.).

Zvažujeme také změny v reklamách na signály.cz a v členství v občanském sdružení.

Domlouvali jsme se na našem působení na Celostátním setkání animátorů. (Co konkrétně budeme mít na starost, kdo se čeho chopí...)

Chceme na signály.cz vytvořit místo pro psaní vašich úmyslů, na které by byly pravidelně slouženy mše svaté.

Čím se kdo zabýval:

Na této poradě jsme sice výjimečně neprobírali, čím se kdo od poslední porady zabýval, vás to ale určitě zajímá, proto zde stručně shrnu naše nejdůležitější úkoly. :)

Všichni jsme se 5. 2. zúčastnili zasedání Sekce pro mládež ČBK v Brně, kde jsme debatovali nad potenciálem signály.cz pro Sekci a dostali jsme také zpětnou vazbu.

Míša se zabývala přípravou Diecézních setkání mládeže, domlouvala mediální partnerství se Setkáním křesťanské aktivní mládeže a reklamami na signály.cz.

Maruška dotahovala vyúčtování dotací, prováděla inventuru, řešila doklady pro grant od Renovabis a darovací smlouvy.

Renata kromě klasických redakčních záležitostí (články, videa) finišovala téma Rodina a připravovala další velké téma sociální nauky církve. Založila novou rubriku Z křesťanského světa, domlouvala publikaci materiálů Sekce pro mládež, pokoušela se o změny v rubrice Události a aktualizovala redakční dokumenty.

Honza se zabýval updatem na novou verzi gitlabu, komunikoval se zájemci o vývoj, programoval nové rich-post vkládání, zjednodušoval proces instalace, opravoval ztmavování fotek, řešil aplikaci pro Týden modliteb za mládež a pomáhal Renatě se založením nové rubriky.

Co nás čeká: 

Po Velikonocích pojede Vašek s Jendou na setkání kaplanů církevních škol, kde budou vést workshop.

Další porada RT se uskuteční ve čtvrtek 27. 2. a opět nás navštíví i P. Jenda Balík.

A v neposlední řadě nás čeká rozlučka s naši ex-koordinátorkou Vendy.