Opět vám přinášíme zápis z porady (č. 116) Realizačního týmu signály.cz, která se konala ve středu 22. ledna 2014. Zde se můžete dočíst, co jsme řešili a jaké novinky a změny nás čekají.


Účastníci porady:

Vendy Krůlová (koordinátorka signály.cz), Maruška Vrzalová (ekonomika), Míša Zobačová (marketing, propagace, PR), Honza Škrášek (vývoj), Renata Svobodová (redakce) a (na chvíli) P. Jenda Krbec (duchovní).

Datum: 22. ledna 2013 
Čas: 9.30 
Místo: s.room, Kozí 8, Brno

Program:

Poradu jsme zahájili základními činnostmi – modlitbou a kávou.

Poté jsme zvláště probírali největší událost, která je před námi – naše koordinátorka Vendy bude po devíti měsících odcházet ze své funkce a od února ji nahradí Václav Vacek. Děkujeme Vendy za její práci, kterou na signály.cz udělala! A jsme zvědaví a těšíme se na nového koordinátora.

Mimo to jsme stručně probrali, čím jsme se v posledních dvou týdnech zabývali. Vzhledem k tomu, že většina z nás měla zkouškové, žádné velké změny jsme nedělali, starali jsme se hlavně o základní věci.

Maruška vyúčtovávala dotace od města Brna, starala se o peněžní deník, fakturovala a řešila darovací smlouvy. Míša zajišťovala dary do plesových tombol, akce a mediální partnerství s festivalem United. Renata se zabývala klasickými redakčními věcmi: psala články, hledala tipy na videa, řešila téma sociálního učení církve. Honza se kontinuálně zabýval věcmi z minulé porady a dodal, že také hluboce přemýšlel. :-) Vendy domlouvala tiskovou skupinku na letošní CSA, dokončovala Renovabis a prožila exercicie.

Dále jsme probírali:

  • E-shop, na kterém v současnosti hojně prodáváme lístky na plesy.
  • Malou změnu v redakci, kdy se sloučí rubrika tipy na videa a video týdne.
  • Možnost účasti Honzy na školení pro další vývoj naší mobilní aplikace.

Začátkem února se zúčastníme zasedání Sekce pro mládež, kde se osobněji seznámíme s jejími členy a shrneme naše pole působnosti na signály.cz.

Další porada se ponese v duchu seznamování s budoucím koordinátorem Vaškem.