Poslední porada Realizačního týmu signály.cz v tomto roce se uskutečnila ve čtvrtek 19. prosince. Zde se můžete dočíst, co jsme řešili.


Účastníci porady:

Vendy Krůlová (koordinátorka signály.cz), Maruška Vrzalová (ekonomika), Míša Zobačová (marketing, propagace, PR), Honza Škrášek (vývoj), Renata Svobodová (redakce) a P. Jenda Krbec (duchovní).

Datum: 19. prosince 2013 
Čas: 12.45 
Místo: s.room, Kozí 8, Brno

Program:

Poradu jsme zahájili společnou modlitbou a poté jsme si sdělili, co kdo za poslední dva týdny udělal na signály.cz.

Vendy dotahovala realizaci workshopů z grantu Renovabis a sama se jednoho účastnila v Rajnochovicích. Zjišťovala a poté i zajišťovala záležiosti okolo přechodu na nový systém občanských sdružení, který se mění od nového roku. V neposlední řadě taky jezdila do Prahy na Sekci pro mládež ČBK.

Míša zajišťovala mediální partnerství s Člověkem v tísni a věnovala se klasickým věcem v rámci své sekce marketingu.

Renata se zabývala běžnými redakčními věcmi a tvořila vlastní "databázi" fotek z fotobank k volnému použití k článkům. Pracovala také na seznamu zajímavých videí, které budou publikovány na hlavní straně signály.cz.

Maruška vystavovala faktury, řešila věci okolo telefonních účtů, vyřizovala objednávky přes náš e-shop, navštívila naši paní účetní a v neposlední řadě (!) uklidila s.room. :)

Honza pomáhal našemu novému vývojáři, zařizoval věci ohledně převzetí nových subdomén a zajistil nám video z přednášky k tématu sociální nauky církve, kterou také zorganizoval. Honza taky analyzoval, navrhl a programoval věci pro nový blogový systém.

Dále jsme probírali ožehavé téma změny financování signály.cz, která proběhne už od ledna.

Také jsme si navzájem sdělili, z čeho máme za poslední půlrok radost, co se v našich sekcích povedlo.

Vzhledem k tomu, že během tohoto roku se změnily tři členky RT (Vendy, Renata a Míša), považovaly všechny za největší úspěch posledního půl roku to, že se zorientovaly ve své práci na signály.cz. :) Vendy má kromě toho radost z dotáhnutí některých dlouhodobých věci do konce. Míša si cení nalezení nových dobrovolnic na tvorbu akcí.

Renata je také ráda za práci všech redakčních dobrovolníků a radost ji dělá například i obnovení rubriky E-neděle a pravidelné střídání videí na hlavní straně signály.cz. Maruška je ráda, že dokončujeme projekt z grantu Renovabis a že to vše zvládla a zvládá.

Honza si cení mnoha menších úprav (změny v kódu, realizace dev-campu), spuštění chatu a nasazení vagrant puppetu. Náš duchovní Jenda považuje za největší splněný úkol hladký přestup do jiné farnosti. :)

Další porada RT se uskuteční 10. ledna 2014 a také během února chystáme větší setkání s debatou o dalším směřování signály.cz

Přejeme vám intenzivně prožitý zbytek adventu a požehnané Vánoce!