Opět přinášíme veřejný zápis z porady Realizačního týmu signály.cz, která se tentokrát uskutečnila ve čtvrtek 21. listopadu.


Účastníci porady:

Vendy Krůlová (koordinátorka signály.cz), Maruška Vrzalová (ekonomika), Míša Zobačová (marketing, propagace, PR), Honza Škrášek (vývoj), Renata Svobodová (redakce), P. Jenda Krbec (duchovní) a P. Jenda Balík za Sekci pro mládež ČBK. Dostavit se nemohla Kristýnka Kučerová (marketing, propagace, PR).

Datum: 21. listopadu 2013 
Čas: 12.30 
Místo: s.room, Kozí 8, Brno

Program:

Poradu jsme zahájili modlitbou, ve které jsme četli nedělní evangelium ze Slavnosti Ježíše Krista Krále. Poté jsme si navzájem sdělili, čím jsme se poslední dva týdny zabývali.

Vendy, koordinátorka signály.cz, začala poděkováním za společnou organizaci plesu. V poslední době zvláště finišovala projekt z grantu Renovabis - doplánovala poslední workshopy (o točení a stříhání videí či bezpečnosti na internetu) a sama jeden realizovala na Studijně formačním kurzu. Kromě toho organizovala tiskový tým na Celostatní setkání animátorů a vyřizovala běžnou administrativu.

Ekonomka Maruška vyúčtovala 3. ples signály.cz a postarala se o věci, které jsme na něm nevypili a nesnědli. :) Dále se starala o peněžní deník a další běžné ekonomické záležitosti.

Míša, nově se starající o marketing a propagaci, domlouvala mediální partnerství (např. s festivalem Vox, Arcidiecézním plesem mládeže či Listopadovým benefičním plesem). Míša také zveřejňovala akce, články a komunikovala s novými dobrovolníky.

Honza vylepšoval chat - nyní nechybí informace o čase, kdy byla zpráva odeslána a zajistil také lepší dělení zpráv. Honza naplánoval a organizuje dev-víkend pro dobrovolníky vývoje signály.cz, který proběhne v prosinci. Také řešil projekt z grantu Renovabis. Honza dále analyzoval vagrant/puppet pro snadné instalovaní vývojového prostředí (ať už to znamená cokoli :)).

Renata kromě běžných redakčních věcí (psaní článků, domlouvání dalších aktuálních témat) komunikovala s dobrovolníky a tvořila nový koncept informací o událostech z křesťanského světa na signály.cz.

Po tomto stručném shrnutí našich aktivit jsme reflektovali organizaci a průběh 3. plesu signály.cz. Na tomto místě také chceme poděkovat všem dobrovolníkům, kteří nám s jeho organizací pomohli!

Dále jsme se domlouvali na termínech, kdy kdo bude dostupný na s.roomu, abychom mohli vytvořit "úřední hodiny", ve kterých vám budeme k dispozici.

Domluvili jsme se na naplánování víkendu pro dobrovolníky signály.cz, který proběhne během ledna až února.

Dlouhou chvíli jsme také strávili debatou s P. Jendou Balíkem o změnách v organizaci Realizačního týmu.

Poradu jsme oficiálně ukončili odjezdem Vendy, která utíkala na autobus do Sarajeva, kde bude o signály.cz mluvit na konferenci o médiích.

Příští porada RT se uskuteční ve čtvrtek 5. prosince.