Po delší době se opět můžete těšit na pravidelné veřejné zápisy z porad Realizačního týmu signály.cz.

Účastníci porady:
Vendy Krůlová (koordinátorka signály.cz), Maruška Vrzalová (ekonomika), Kristýnka Kučerová (marketing, propagace, PR), Honza Škrášek (vývoj), Renata Svobodová (redakce), P. Jan Balík (ředitel Sekce pro mládež ČBK). Dostavit se nemohli: P. Jan Krbec (duchovní) a Míša Zobačová (marketing, propagace, PR).

Datum: 30. září 2013
Čas: 15.00
Místo: s.room, Kozí 8, Brno

Program:

Tato porada byla trochu netradiční, protože následovala dva týdny po našem třídenním „soustředění“ na faře v Nemoticích, kde jsme vymysleli spoustu zajímavých věcí. Důkladně jsme probrali zakončení projektu z grantu Renovabis, nastínili další celkové směřování signály.cz, ujasnili si naši roli na Celostátním setkání animátorů 2014 a rozhodli se prohloubit naši spolupráci s DCM a s katechety.

Jistě jste si všimli praktického výstupu z našeho soustředění – video-tutoriálů, kde jsme vám názorně ukázali, jak vkládat obrázky a videa do blogových příspěvků. Můžete se těšit i na další tutoriály: jak se orientovat na signály.cz (je určeno zvláště nováčkům), k čemu slouží štítky a jak je používat, jak stříhat video, jak si zablokovat vzkazy od konkrétního uživatele, aj.

Kromě video-tutoriálů jsme se poslední dobou věnovali těmto věcem:

Kristýnka psala výroční zprávu signály.cz za rok 2012, starala se o naše mediální partnerství (např. koncert M. Redmana a M. Smithe, akce Do kostela na kole), pracovala na organizaci plesu. Dále postupně předávala sekci Míši, která Kristýnku již brzy vystřídá v naší marketingové a propagační sekci.

Maruška se věnovala zvláště žádostem o granty a vytvořila z našich roztodivných rozvrhů nejvhodnější čas pro porady na tento semestr.

Honza nasadil na signály.cz velkou novinku – chat, který neustále vylepšoval. Dále řešil novou grafiku e-shopu a CSA. Také pomohl Renatě realizovat menší změny ve struktuře redakce (zvláště s.magazínu a tématu měsíce).

Renata se začátkem září pracovala zvláště na novém tématu měsíce, koordinaci dobrovolníků a realizaci prvního tématu. Dále se věnovala každodenním redakčním záležitostem (články do rubrik s.tručně, Kulturně, V akci, E-neděle, video týdne, aj.) a provedla změny mezi redakčními dobrovolníky.

Jelikož jsme měli z našeho třídenního setkání spoustu domluvených úkolů, které nebylo třeba dále probírat, slovo si vzal P. Jenda Balík. Nejdříve nám poděkoval za spolupráci na webu SDM v Riu.  Dále jsme probírali možnosti grantů pro signály.cz. Nejdelší čas jsme však strávili debatou o CSA (zvláště o grafické stránce) i o celkovém postavení signály.cz na Sekci pro mládež ČBK.

Na co se můžete těšit?

V nejbližších měsících přibydou další zajímavé tutoriály. V listopadu také proběhne již tradiční ples signály.cz, který bude doprovázet nevšední akce.