První "poŽďárská" porada se konala v pátek, 31. 8. 2012, na našem s.roomu.


Účastníci zasedání:

Koordinátorka signály.cz Aneta Macanová, ekonomka Marie Vrzalová, manažerka Kristýna Kučerová, koordinátorka vývoje Zdeňka Ptáčková, duchovní P. Jan Krbec, šéfredaktorka Markéta Trmačová, stážistka Barbora Boháčová, programátor Jan Škrášek, ředitel Sekce pro mládež ČBK P. Jan Balík

Datum: 31. 8. 2012

Čas: 10:00

Místo: s.room, Kozí 8

Program:

Jako první bod porady jsme popřáli jednomu našemu oslavenci k jeho jubileu a předali jsme malý dárek :-) A jako druhý bod nás čekalo smutné společné loučení s naší stážistkou Bárou, která náš tým za pár dní opustí. Byla nám velkou pomocí, a tak jsme ji slavnostně předali tričko "Zvedněme vlnu", které je určené jen pro naše nejvěrnější pomocníky.

Následně jako vždy proběhlo klasické kolečko, ve kterém každý informoval druhé o tom, co se za uplynulé dny událo v jeho sekci. Tentokráte bylo trochu stručné, protože hlavní náplň práce každého z nás byla všem jasná - všechny nás zaměstnalo Celostátní setkání mládeže, kterého jsme se aktivně účastnili. Mimo to se řešilo i:

  • Aneta pracovala na "požďárské knize", kterou si na podzim budete moci prolistoval a třeba i koupit :-)
  • Kristýna řešila drobnosti kolem mediálního partnerství.
  • Markéta pracovala s Anetou na "požďárské knize", mimo to se věnovala také přesunu dokumentů ze sisi na Redmine a běžné redakční agendě.
  • Zdeňka se věnovala hlavně chystání své nadcházející svatby.
  • Maruška řešila agendu ohledně církevní sítě T-mobile, jejíž jsme zprostředkovatelé,  přesouvala také svoje dokumenty ze sisi na Redmine, dodělávala zápisy z porady a dělala také svou běžnou agendu.
  • Bára dodělávala projekt Biblický impulz, vedla propagaci signály.cz na festivalu UNITED a věnovala se administrativě.


V rámci jednotlivých bodů porady jsme dále probrali:

Jako první Bára zhodnotila účast signály.cz na festivalu UNITED a i nám přiblížila, jak probíhal festival samotný.

Největší blok naší porady byl věnovaný hodnocení Celostátního setkání mládeže ve Žďáru. Maruška nás informovala o celkové finanční stránce setkání, Kristýna o počtu nově autorizovaných a registrovaných uživatelů (o tom se již více dočtete), majkiii o redakční stránce - počtu příspěvků o CSM. Dořešili jsme pár drobností a dotkli jsme se i požďárských setkání, na které bychom rádi vyrazili.

Z tématu CSM se vyvinulo další téma naší diskuze - jak uzpůsobit obsah pro nové uživatele tak, aby neměli na signálech jenom úvodní "prázdno".

Následně si vzal slovo P. Jan Balík a řekl nám pár důležitých věcí ze svého pohledu. Dotknul se obsahového a programového rozvoje. Informoval se o současném stavu signály.cz.

Poslední bod porady nesl název "ples". V loňském roce jsme organizovali ples signály.cz, a tak jsme hlasovaly, zda ples uspořádáme i letos, nebo ne. Rozhodli jsme se, že ples signály.cz bychom letos rádi opět zopakovali.

Naše příští porada se uskuteční 14. 9. 2012.

A v neposlední řadě - přejeme všem našim uživatelům dobrý vstup do nového školního roku :-)